Algemene Leden Vergadering 2019

De Huurders Belangen Vereniging de Alliantie Almere nodigt u uit voor de:

Algemene Leden Vergadering 2019

Deze vindt plaats op 22 mei, aanvang 19.30 uur.
U bent van harte welkom aan de Kerkgracht 41, 1354 AE Almere-Haven.

Graag praten we tijdens deze vergadering met u bij en wisselen we van gedachten over de koers van de HBVA Almere en de belangen van huurders.

Agenda
1. Opening en welkom door de voorzitter
2. Vaststellen notulen 16 mei 2018
3. Financiën: jaarcijfers 2018
4. Verslag van de Kascommissie
5. Uitleg over de klachtenprocedure van de Alliantie
6. Presentatie van de nieuwe website HBVA
7. Rondvraag en sluiting vergadering

Na afloop kunt u informeel napraten met bestuursleden, medewerkers en huurders onder het genot
van een hapje en drankje.

Aanwezig zijn:

  • Bestuurders die u kunnen informeren over huurbeleid, prestatieafspraken en u kunnen
    informeren of helpen bij uw klachtenafhandeling.
  • Bestuurders die u kunnen informeren over onze nieuwe website.
  • Bestuurders die u desgewenst kunnen helpen u ter plekke te registreren als gratis lid van de
    HBVA Almere, via de website.
  • Medewerkers van de Alliantie die de meeste van uw vragen direct kunnen beantwoorden.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden op de volgende drie manieren.
E-mail: almere@hbva.nu
Post: HBVA Almere, Kerkgracht 111 1354 AK Almere
Telefonisch: 036-534 98 89