Corporaties vergeleken: hoe scoort de Alliantie?

Elk jaar worden de prestaties van woningcorporaties met elkaar vergeleken. Onlangs is dit ook weer gebeurd, voor de resultaten in 2018. Als je kijkt naar de hoeveelheid betaalbare huurwoningen, dan wint de Alliantie het van de andere grote corporaties. Zij heeft nu 2,6% meer betaalbare huurwoningen in bezit dan het jaar daarvoor. Een compliment waard! Hoe scoort de Alliantie verder?

Aedes, de vereniging van woningcorporaties, onderzoekt elk jaar hoe de corporaties het doen. Daarbij kijken ze bijvoorbeeld naar het oordeel van de huurders: wat vinden zij van hun woningcorporatie? Ze vergelijken hoeveel sociale woningen elke corporatie aanbiedt. En hoe gaat het met de hoogte van de huurprijzen? Wat doet de woningcorporatie aan duurzaamheid?

Met deze en vele andere gegevens en cijfers kunnen woningcorporaties hun prestaties meten, vergelijken en verbeteren. Ook gemeenten en huurders(organisaties) krijgen hierdoor veel inzicht.

De Alliantie vergeleken met andere corporaties

Enkele cijfers en feiten uit het officiële rapport van Aedes (2019)*..
*Betreft de gegevens uit 2018

 • De Alliantie liet de sociale huren afgelopen jaar met 2% stijgen. Daarmee zitten ze precies op
  het gemiddelde van alle corporaties.
 • De Alliantie zag haar voorraad betaalbare huurwoningen sneller groeien dan de andere grote
  corporaties. Het gaat dan om sociale-huurwoningen: woningen met een huur tot € 710,68
  (stand 2018).
 • De stijging van 2,6% aan betaalbare huurwoningen in het bezit van de Alliantie is
  opmerkelijk. Het overgrote deel van alle woningcorporaties bezat in 2018 juist minder
  sociale-huurwoningen dan daarvoor.
 • De Alliantie is met een gemiddelde sociale huur van € 550,00 duurder dan het landelijk
  gemiddelde. Dat ligt op € 533,00.
 • De Alliantie krijgt van de huurders een 7,5 voor de dienstverlening. Gemiddeld krijgen
  woningcorporaties een 7,6.

 

Benieuwd hoe de Alliantie het verder doet?

Het hele rapport van Aedes uit 2019 vindt u hier: Betere prestaties & grote uitdagingen.