Meldpunt voor huurders met een hoge energierekening

Huurders zien in 2019 de energierekening fors stijgen. De Woonbond verwacht komend jaar een stijging van gemiddeld € 127. Zij roept huurders met een hoge energierekening op een melding te doen bij het pas geopende Meldpunt Energiealarm. Daarmee wil de Woonbond aan verhuurders en politiek laten zien welke problemen er nu al zijn met hoge energiekosten in huurwoningen.

De reden dat de kosten voor energie stijgen, is het klimaatbeleid. Zo gaat in 2019 de belasting op energie omhoog. Daarmee wil de overheid het gebruik van duurzame energie stimuleren. Denk aan energie die wordt opgewekt door bijvoorbeeld windmolens, zonnepanelen en biogas. Vanaf 2020 wordt ook het gas duurder.

Woonbond: betaalbare verduurzaming

De stijging van energiekosten heeft gevolgen voor elke beurs. Maar zeker voor huurders die al een hoge energierekening hebben. Bijvoorbeeld doordat hun woning slecht geïsoleerd is, nog enkel glas heeft of een oude verwarming, vochtig is of tocht. Deze huurders worden de dupe van het energiebeleid, terwijl ze hun woning niet zelf energiezuiniger kunnen maken. De Woonbond vindt dat verduurzaming betaalbaar moet blijven en niet mag zorgen voor te hoge woonlasten.

Voorgestelde maatregelen

De Woonbond wil een Klimaatakkoord waarbij de kosten eerlijk worden verdeeld. Ze stelt daarom verschillende maatregelen voor. Onder andere wil de Woonbond dat verhuurders slecht geïsoleerde
woningen snel energiezuiniger laten maken. En dat de politiek ervoor zorgt dat financiële tegemoetkomingen vooral terecht komen bij mensen die dat ook echt nodig hebben. Zoals huurders van een slecht geïsoleerde woning, met een laag inkomen.

Meer lezen?

Meer details leest u in het persbericht van de Woonbond : Huurders met lage inkomens zien
energierekening fors stijgen.
Ook interessant: Meldpunt Energiealarm geopend.