Nieuw ondernemingsplan de Alliantie: duurzaam maar wel betaalbaar

De Alliantie heeft haar nieuwe ondernemingsplan gepubliceerd. HBVA is blij te melden dat de corporatie bij het opstellen van haar plan geluisterd heeft naar ons als huurdersvereniging. Door onze inbreng komen de plannen beter overeen met de wensen van huurders: duurzamer, maar wel betaalbaar.

In Ondernemingsplan De Alliantie, 2019 en verder is vastgelegd vanuit welke doelen, visie, missie en kernwaarden de corporatie werkt. Deze bepalen met elkaar de manier van werken van de Alliantie. Daarom is het belangrijk om vanuit de belangen van huurders te reageren op het ondernemingsplan.

Advies van HBVA

Als officiële overlegpartner heeft HBVA het recht om invloed uit te oefenen op het beleid van de Alliantie. De huurdersvereniging maakt goed gebruik maakt van dit recht. De Alliantie ziet en erkent ook het belang van deze samenwerking.

De huurdersvereniging heeft met de lokale HBVA’s overlegd over het ondernemingsplan van de Alliantie. Dat leidde tot een advies. De Alliantie heeft naar aanleiding van dat advies een aantal punten in haar plan aangepast, meer nadruk gegeven of juist minder. Een goed voorbeeld van onze invloed: dankzij de inbreng van de huurdersvereniging schrijft de woningcorporatie nu duidelijk dat duurzaamheid ten dienste moet komen van betaalbaarheid en beschikbaarheid.

Dit punt weegt zwaar voor de huurders van de Alliantie. Uit alle signalen en overleggen van HBVA met de achterban blijkt dat huurders duurzaamheid heel belangrijk vinden. Maar ze vinden het nog belangrijker dat ze de huur kunnen blijven betalen en dat er voldoende huizen beschikbaar zijn.

Vruchtbare samenwerking

De overleggen van de HBVA met de Alliantie hebben nog meer effect gehad. Zo is ook in het ondernemingsplan opgenomen dat er in VvE’s aandacht moet zijn voor duurzaamheid. En dat slecht geïsoleerde huurcomplexen eerder aan de beurt moeten komen voor verduurzaming. Deze twee punten leiden tot meer én betaalbare duurzaamheid. Helaas zijn niet alle adviezen van HBVA overgenomen. Maar we zijn blij te kunnen melden dat deze samenwerking tussen huurders en de Alliantie positief en constructief was.