Woningcorporaties maken bezwaar tegen hoge belastingen

Woningcorporaties moeten belasting betalen over de waarde van hun sociale huurwoningen. Momenteel is dat jaarlijks in totaal zo’n 1,7 miljard aan huuropbrengsten. Naast deze zogenoemde verhuurderheffing betalen corporaties nog meer belastingen. Denk aan BTW en vennootschapsbelasting. Al met al betaalt iedere huurder in feite 3 tot 4 maanden van ieder jaar huur rechtstreeks aan de Belastingdienst.

Dat gaat ten koste van broodnodige investeringen die woningcorporaties ook moeten doen. Want er moet worden gebouwd, gerenoveerd, verduurzaamd. Maar daarvoor is veel geld nodig. Geld dat nu voor een groot deel in de staatskas verdwijnt. Terwijl de Woningwet voorschrijft dat alles wat corporaties opbrengen, moet worden besteed aan de sociale volkshuisvesting. Dus de verhuurderheffing is in feite onwettig.

Zo’n tweehonderd woningcorporaties zijn het zat. Op 3 oktober dienden ze gezamenlijk officieel hun beklag in bij de Belastingdienst. Ze willen dat de verhuurderheffing wordt geschrapt. En dat die 1,7 miljard voortaan gestoken wordt in het enige passende bestedingsdoel: de sociale woningbouw.

Lees voor meer achtergrondinformatie het uitgebreide artikel in Trouw.