Organisatie HBVA regio Amersfoort

HBVA regio Amersfoort wordt gevormd door een Algemeen Bestuur, individuele leden en bewonerscommissies. De bestuursleden zijn betrokken, gemotiveerde vrijwilligers die hun functies en taken professioneel uitvoeren. Ook zij zijn huurders van een woning van de Alliantie in (de regio) Amersfoort. Ze weten dus waarover ze het hebben.

Bestuur

Voorzitter a.i.: Wil van Dasler
Secretaris: Wil van Dasler
Penningmeester:
Alg. bestuurslid: Michel van Essen

Secr. ondersteuning: Joke van Wittmarschen

We doen het met elkaar

HBVA regio Amersfoort betrekt zoveel mogelijk huurders, leden van de HBVA en bewonerscommissies bij haar werk. Want ook u kunt actief bijdragen aan de kwaliteit van uw directe leefomgeving. En aan die van andere huurders van de Alliantie in Amersfoort en omstreken.

Volgens de Wet op het overleg huurders verhuurder hebt u als huurder ook het recht om te worden betrokken bij plannen en besluiten van de verhuurder. De Alliantie en HBVA gaan daar graag in mee. De samenwerkingsovereenkomst die zij hebben gesloten, is voor huurders een garantie voor inspraak, advies en overleg.

Doet u ook mee?

U hebt als huurder van een woning van de Alliantie allerlei mogelijkheden om invloed uit te oefenen en ons werk te ondersteunen. U kunt bijvoorbeeld donateur worden. Misschien hebt u tijd voor de bewonerscommissie van uw complex? Of om aan een werkgroep deel te nemen? Denk aan een leefbaarheidsgroep of bijvoorbeeld een duurzaamheidsprojectgroep. Wilt u ook uw steentje bijdragen? U bent van harte welkom!

Meer weten?

Neem eens een kijkje bij de vacatures. Of neem contact op met HBVA regio Amersfoort.