Wettelijke eenmalige huurverlaging in 2021 voor lage inkomens.

De overheid wil bewoners met een laag inkomen in een dure sociale huurwoning helpen. De huur van die huurders gaat daarom in 2021 voor één keer omlaag.

Wacht het bericht van de Alliantie af
U hoeft zelf niets te doen. Mensen die recht hebben op die lagere huur, krijgen hier voor 1 april 2021 automatisch bericht hierover van de Alliantie. De Alliantie laat dan u weten wanneer de lagere huur in gaat. Wacht dit bericht af. Echter als u in april nog geen bericht van de Alliantie heeft gehad en u denkt wel recht te hebben op die huurverlaging, kunt u alsnog zelf die aanvraag doen. Hieronder leest u wat de voorwaarden zijn.

De voorwaarden voor deze huurverlaging.
Of u recht heeft op een lagere huur hangt af van de hoogte van uw huur en inkomen, Er wordt daarbij gekeken naar het inkomen van 2019. De Alliantie krijgt van De Belastingdienst te horen welke mensen recht hebben op de huurverlaging. De Alliantie krijgt niet uw exacte inkomen te weten. Ook maakt het uit of u alleen of met meerdere ingeschreven personen in een woning woont. Zo ligt de grens voor gezinnen van drie of meer personen hoger omdat ze recht hebben op meer huurtoeslag.

Hieronder ziet u een overzicht welke mensen een lagere huur krijgen. Vrijesectorwoningen zijn hiervan uitgesloten. Deze huurverlaging geldt dus uitsluitend voor mensen in een sociale huurwoning.


*Inclusief kinderen en andere personen die op dit adres staan ingeschreven.

Als u recht heeft op een lagere huur, dan krijgt u de huur die in de kolom Huur staat.  Gaat de lagere huur in voor 1 juli 2021, dan krijgt u geen huuraanpassing op 1 juli.

Wat als uw inkomen na 2019 lager is geworden?
Het kan natuurlijk zo zijn dat uw inkomen door omstandigheden na 2019 lager is geworden. Heeft u in april 2021 geen bericht gehad van de Alliantie, maar denkt u wel recht te hebben op een lagere huur, dan kunt u bij de Alliantie een aanvraag hiervoor indienen. Vanaf april 2021 leest u hoe u een lagere huur kunt aanvragen. Dat kan tot 31 december 2021.

U moet wel dan kunnen aantonen dat uw inkomen na 2021 lager is geworden dan hierboven staat in de kolom Inkomen en dat u dat lagere inkomen had in de 6 maanden (of langer) voorafgaand aan de dag dat u de aanvraag doet.