30 juni: belangrijke bijeenkomst voor Amsterdamse woongroepen

Er komen grote veranderingen in het woongroepen / woongemeenschappen-beleid in Amsterdam. Woongemeenschappen moeten op een lijst staan die de corporaties vóór augustus aan de gemeente moeten doorgeven. Alleen dan behouden ze het recht om zelf aan te wijzen wie in hun gemeenschap kan wonen (coöptatierecht). Op 30 juni organiseert Stichting !Woon een informatieavond.

In de Huisvestingsverordening 2021 wilde de gemeente Amsterdam coöptatie mogelijk maken voor woongemeenschappen. Met coöptatierecht kunnen woongroepen, geclusterd wonen voor ouderen en beheercoöperaties zelf een nieuwe bewoner voordragen die past in de groep. De nieuwe huisvestingswet verbiedt echter uitzonderingen. Dat zou betekenen dat de woongemeenschappen hun recht op het zelf vinden van nieuwe medebewoners verliezen. Daar is nu een oplossing voor gevonden, maar dat vraagt wel actieve inzet van de bewoners.

Let op: alleen de corporaties kunnen de woongemeenschappen uit hun bestand aanmelden bij de gemeente. Dit moet voor augustus 2021 gebeuren. Als bewoner kunt u dus niet zelf uw woongemeenschap aanmelden bij de gemeente. Wel kunt u contact opnemen met uw corporatie en erop aansturen dat uw woongemeenschap wordt aangemeld.

Dat is kort dag en de regeling roept nu al veel vragen op. Bijvoorbeeld:

  • Wat als mijn corporatie mijn woongroep niet aan wil melden?
  • Mijn corporatie stelt eisen waaraan we als groep niet kunnen voldoen binnen de gestelde tijd, wat nu?
  • Hoe kunnen we van onze corporatie de lijst controleren zodat we zeker weten dat alle woongemeenschappen meegenomen worden?

Om op deze en andere vragen een antwoord te krijgen organiseert Stichting !WOON een informatiebijeenkomst. Medewerkers van de gemeente Amsterdam zullen hier de regeling toelichten. De bijeenkomst is online op:

Woensdag 30 juni  19.30-20.30 uur.

U kunt zich aanmelden door voor 28 juni een mail te sturen naar r.heldens@wooninfo.nl.