Algemene Ledenvergadering op 24 november 2022

Op 24 november is de Algemene Ledenvergadering van HBVA Amsterdam.
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Stay Okay Oost, Timorplein 21 Amsterdam

Naast de begroting 2023 is er ruimte voor het  thema: de nieuwe woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam
Een beleidsadviseur van de Amsterdamse Federatie Woningcorporaties (AFWC) komt uitleg geven over de nieuwe woonruimteverdeling.

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de herziening van de woonruimteverdeling. Er is momenteel een enorme schaarste aan woningen. De bestuurders van gemeenten en corporaties in de regio willen daarom graag dat er meer woningen gaan naar mensen die echt hard een woning nodig hebben.

Hiervoor is een puntensysteem ontwikkeld wat – als alles goed blijft gaan – op 16 januari 2023 live gaat. Inschrijfduur (voortaan: wachtpunten) blijft gewoon bestaan en blijft een belangrijk onderdeel. Daarnaast kunnen woningzoekenden extra punten opbouwen zoals zoekpunten en (indien van toepassing) situatiepunten en startpunten.

Meer informatie over het nieuwe systeem is te vinden op www.socialehuurwoningzoeken.nl

Wilt u ook aanwezig zijn op de ALV? geef u dan op via: amsterdam@hbva.nl