Amsterdam verlaagt grondprijzen om de bouw van meer middeldure woningen te stimuleren

Amsterdam introduceert twee tijdelijke financiële arrangementen om de bouw van middeldure woningen een impuls te geven. Het gaat om een regeling om transformatie naar woningen te versnellen en een regeling om extra inspanningen op gebied van betaalbaarheid, duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit bij inschrijvingen op tenders te stimuleren.

Amsterdam tekende begin 2020 met IVBN en NEPROM een intentieovereenkomst voor de bouw van duizenden middeldure huurwoningen. Hierin staan afspraken om de bouwproductie te stimuleren en huurprijsstijgingen te beperken. Ook spraken de partijen af om in gesprek te blijven over knelpunten. Het resultaat daarvan is nu, twee jaar later, deze aanpassing. Over een jaar wordt bekeken of beide maatregelen voldoen.
“De afgelopen twee jaar hebben we intensief overleg gevoerd met Amsterdam over grondprijzen, tendervoorwaarden en hoe om te gaan met de waarde van te slopen gebouwen bij transformatie naar woningen,” bevestigt Desirée Uitzetter, voorzitter van NEPROM. “Hoewel het overleg open en constructief plaatsvond, zijn we het op lang niet alle punten eens geworden. Maar we zijn blij met deze twee regelingen en de andere afspraken die we gemaakt hebben.”

Met de bouw van middeldure huurwoningen gaat het overigens niet slecht. Amsterdam nam in 2021 een record aantal in aanbouw (circa 2.700). “Met deze regelingen willen we ervoor zorgen dat, ondanks de enorm hoge bouwkosten en het tekort aan personeel, de hoge bouwcijfers van de afgelopen acht jaar langer worden doorgezet,” zegt wethouder Jakob Wedemeijer van Bouwen en Wonen.

Veel nieuwbouw staat gepland in transformatiegebieden, bedrijfsterreinen en industriegebieden. Vanaf 1 februari geldt voor nieuwe transformatieprojecten een tegemoetkoming van 10 procent op de grondprijs voor alle betaalbare woningen die worden gebouwd. De aanpassing heeft vooral betrekking op de wijze waarop Amsterdam de restwaarde van te transformeren/slopen vastgoed inschat; die zou te laag zijn waardoor transformaties lastiger zijn te realiseren.

Bron: Nul20