Belangenbehartiging

Belangenbehartiging. Opkomen voor de huurders van de Alliantie. Dat is de centrale opdracht van HBVA Amsterdam. Die belangen worden voor een belangrijk deel gedeeld door elke huurder van de Alliantie. We willen allemaal prettig wonen. In een betaalbaar huis dat goed onderhouden is en in een leefbare buurt staat. HBVA Amsterdam werkt er met elkaar en met de Alliantie hard aan om dat te realiseren.

Gedeelde belangen, andere onderwerpen en prioriteiten

Per stad en regio zijn er ook verschillen. Er spelen in een grote stad als Amsterdam andere kwesties rondom huren en wonen dan in andere steden. En er zijn andere prioriteiten dan bijvoorbeeld in Amersfoort of Almere.

‘Voor iedereen een betaalbare woning’

Dat is, kort samengevat, onze grote wens voor de huidige en toekomstige huurders van de Alliantie in Amsterdam. Maar er zijn meer onderwerpen dan betaalbaarheid en beschikbaarheid. HBVA Amsterdam houdt zich dagelijks bezig met tal van onderwerpen. Grotere en kleinere kwesties, maar altijd van wezenlijk belang voor degenen die het treft. Denk aan de positie van de huurder in een VvE-complex, overlast en parkeerproblemen.

Belangrijke aandachtsgebieden

Het Werkplan vormt de basis voor onze activiteiten. In ons nieuwe Werkplan 2021 -2022 vindt u de belangrijkste speerpunten waar wij ons mee gaan bezighouden de komende twee jaar.
Hier vindt u ons Werkplan 2021-2022 def

 

Een overzicht van belangrijke onderwerpen voor belangenbehartiging waarop de focus ligt voor HBVA Amsterdam:

Betaalbaarheid

HBVA Amsterdam zet zich in het bijzonder in voor huurders met de laagste inkomens die de huur niet of nauwelijks kunnen betalen, ondanks de huurtoeslag.

Beschikbaarheid

Voor het tekort aan betaalbare huurwoningen hebben we verschillende maatregelen op het oog. HBVA Amsterdam kan hierbij helaas maar een bescheiden rol spelen, maar zet en houdt het probleem voortdurend op de agenda in de overleggen met verschillende partijen.

Positie (lage) middeninkomens

Te veel verdienen voor een sociale huurwoning, te weinig voor kopen of huur in de vrije sector. HBVA Amsterdam zet zich in voor een ruim aanbod van woningen met een huur tussen € 712 en € 970.

De Ongedeelde Stad

Minimaal 35% van de woningen moet sociaal bezit zijn. Bewonerscommissies bewaken dit als de Alliantie alle woningen in een complex wil verkopen of in de vrije huursector wil brengen. Als de grens overschreden dreigt te worden, kaarten ze dat aan in het overleg met de Alliantie.

Duurzaamheid en energetische maatregelen

De werkgroep Duurzaamheid heeft beleid opgesteld voor onder andere verlichting, verwarming en bedrijfsvoering. HBVA Amsterdam zet de concept beleidstekst op de agenda voor het reguliere overleg met de Alliantie Amsterdam.

Wonen en Zorg

In het kader van langer zelfstandig blijven wonen, praten we met de Alliantie over het aanbrengen en onderhouden van WMO-voorzieningen. En over de wens en noodzaak om deze niet te verwijderen bij vertrek van de huurder.

Over invloed en ambitie

Het ontbreekt HBVA Amsterdam niet aan ambitie om uw belangen als (toekomstig) huurder te behartigen. We zijn actief op allerlei gebieden en hebben volop plannen en ideeën voor de toekomst. Met elkaar bereiken we veel.

Maar op sommige ontwikkelingen die de positie van huurders raken, hebben we helaas maar beperkt invloed. De overheid, de politiek, maatschappelijke en sociaal-economische ontwikkelingen bepalen in zo’n geval. Maar we hebben altijd een visie en horen de meningen van onze achterban. Die brengen we in waar en wanneer we kunnen. Ook dat is invloed.

Belangenbehartiging: iets voor u?

Wilt u ons werk steunen met raad en daad? U bent van harte welkom om een steentje bij te dragen! Dat kunt u op diverse manieren doen. Neem contact op voor meer informatie over de mogelijkheden. Of neem een kijkje bij de vacatures.