Beperking invloed WOZ in puntenstelsel uitgesteld

De regeling die de invloed moet beperken van de WOZ-waarde op de maximaal toegestane huurprijs, is uitgesteld tot in elk geval 1 januari 2022.

Dit is op verzoek van de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken. Die verzocht  minister Ollongren vlak voor het zomerreces om de ingangsdatum van het ‘Besluit inzake maximering aandeel punten WOZ-waarde in woningwaardering’ uit te stellen tot januari 2022.

Het besluit moet ervoor gaan zorgen dat de WOZ-waarde van een woning beperkt meetelt bij het bepalen van de maximaal toegestane huurprijs. De invloed van de WOZ-waarde zou beperkt worden tot maximaal 33 procent van het totale aantal (woningwaarderings)punten, die de maximaal toegestane huur bepalen.

Bron: Woonbond