Coalitieakkoord: verhuurderheffing wordt afgeschaft

De verhuurderheffing wordt afgeschaft. Het nieuwe kabinet wil in ruil daarvoor bindende prestatieafspraken maken met corporaties, zodat de beschikbare investeringscapaciteit daadwerkelijk wordt gebruikt voor de bouw van flexwoningen, betaalbare huurwoningen, renovatie, verduurzaming en verbetering van de leefbaarheid van wijken. Zo valt te lezen in het woensdag 15 december jl. gepresenteerde coalitieakkoord met de titel ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’.
De afschaffing van de verhuurderheffing verloopt in stappen.
In 2022 is de heffing nog gewoon van kracht. In de jaren daarna is sprake van oplopende korting. Daadwerkelijke beëindiging krijgt pas na het jaar 2025 gestalte. Tegelijkertijd introduceert de coalitie waar nodig zogeheten projectsteun. Woningcorporaties moeten deze steun met elkaar opbrengen, op basis van de waarde van hun woningbezit.

De Woonbond kijkt met gemengde gevoelens naar het regeerakkoord.
Er worden stappen gezet waar de bond zich al jaren voor inzet. Zo wordt de verhuurderheffing op termijn afgeschaft en wordt er gesproken over huurprijsbescherming voor het ‘middensegment’. Tegelijkertijd wordt de verhuurderheffing pas opgeheven na de regeerperiode, en loopt de heffing tot die tijd stapsgewijs naar beneden. ‘Daar spreekt niet de nodige daadkracht uit om de wooncrisis echt voortvarend aan te pakken,’ reageert Woonbonddirecteur Zeno Winkels.

In ruil voor prestatieafspraken met corporaties over verduurzaming en nieuwbouw wordt de heffing stapsgewijs afgeschaft. Daar hoort wat de Woonbond betreft ook lagere huurprijzen bij. Sociale huurders hebben jarenlang, via hogere huren, betaald voor de verhuurderheffing. Er wordt in het regeerakkoord wel gesproken over lagere huurprijzen voor sociale huurders met een laag inkomen, maar het is onduidelijk wat dit in de praktijk gaat betekenen. Ook is er sprake van een ‘huurstop’ in 2024. Winkels ‘De huurstop aangekondigd voor 2024 komt voor veel huurder te laat.’

Bronnen: Woonbond en Nul20