De Alliantie start met bouw complex De Vrijheid, Bajes Kwartier

De Vrijheid is het eerste appartementencomplex dat in het centrumcluster van de stadswijk Bajeskwartier gerealiseerd wordt en biedt straks plaats aan 140 sociale huurwoningen voor woningcorporatie de Alliantie. De Vrijheid telt veertien verdiepingen en biedt plaats aan 140 sociale huurappartementen van circa 48 m2, 70 m2 en 80 m2.

Het ontwerp is van de hand van Atelier Kempe Thill. Het gebouw is ontworpen rondom een groot atrium dat ruimte biedt aan ontmoeting en sociale verbinding. Bijzonder detail; een aantal originele elementen van de Bijlmer Bajes krijgen een plek in het ontwerp van dit gebouw.

Tot slot is er volop aandacht voor klimaatadaptiviteit in het ontwerp: groene daken vangen het regenwater op en zorgen voor gedoseerd afvloeien van het water. De appartementen worden aangesloten op het collectieve verwarmingssysteem (WKO-installatie) van het Bajeskwartier. Voor de opwekking van elektriciteit worden pv-panelen op het dak geplaatst.