De sociale woningvoorraad groeit licht in Amsterdam

De sociale woningvoorraad van de Amsterdamse woningcorporaties is voor het eerst sinds lange tijd gegroeid. Mede daardoor nam ook het aantal nieuwe verhuringen 6% toe. Zo blijkt uit de publicatie van het Jaarbericht 2022 van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC).

De afgelopen jaren kregen jaarlijks rond de 7.500 sociale huurwoningen een nieuwe of eerste huurder. In 2021 steeg dit aantal tot 8.037. Hierbij zijn de studentenwoningen niet meegerekend, waarvan er in 2021 meer dan 4.100 (zelfstandig + onzelfstandig) zijn verhuurd.

De toename van de sociale woningvoorraad heeft nauwelijks geleid tot kortere wachttijden. Woningzoekenden die in 2021 via WoningNet een sociale huurwoning in Amsterdam vonden, hadden en hebben een gemiddelde inschrijftijd van ongeveer 13 jaar. De gemiddelde inschrijfduur voor starters bedroeg vorig jaar 10,4 jaar. Woningzoekenden zijn steeds meer aangewezen op corporatiewoningen voor een betaalbare woning.

Bron Nul 20