Een huurwoning voor jongvolwassenen na overlijden ouders

Meerderjarige kinderen van wie de ouders zijn overleden hoeven niet meer na twee maanden de ouderlijke huurwoning te verlaten. Woningcorporaties zorgen ervoor dat deze jongvolwassenen, die in een huurwoning achterblijven na het overlijden van hun ouders, altijd weer in een passende huurwoning terechtkomen. Dat kan hun ouderlijk huis zijn, maar ook een andere woning.

Dit is vastgelegd in een gedragscode, die in overleg met Aedes is opgesteld. Woningcorporaties krijgen de mogelijkheid om hun een tijdelijk huurcontract van maximaal twee jaar aan te bieden. Op termijn moet er een wet komen die het mogelijk maakt dat de kinderen in het ouderlijk huis kunnen blijven zonder toestemming van de verhuurder. Dit moet gaan gelden voor de sociale en private huursector.