Eenmalige huurverlaging 2021

Huurders met een sociaal huurcontract en een laag inkomen kunnen in 2021 eenmalig een huurverlaging krijgen. Dit heeft de regering in bekend gemaakt. Hieronder een uitleg over hoe deze eenmalige huurverlaging werkt. Het belangrijkste: als u voldoet aan de voorwaarden als huurder van de Alliantie, wordt deze huurverlaging automatisch verlaagd.

Waarom een eenmalige huurverlaging?

Er zijn mensen die in een sociale huurwoning woning wonen en een huur betalen die te hoog is voor hun inkomen. Zij kunnen daardoor in de financiële problemen komen. Deze huurders kunnen in 2021 een eenmalige huurverlaging krijgen. Dat is goed nieuws voor deze huurders.

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan krijgt u bericht van de Alliantie

Of u in aanmerking komt voor de eenmalige huurverlaging in 2021 hangt af van: uw huur, uw inkomen en de samenstelling van uw huishouden. Op het plaatje hieronder ziet u wat de precieze voorwaarden zijn. Als u in aanmerking komt, dan krijgt u in maart 2021 hoogstwaarschijnlijk automatisch bericht van de Alliantie. U hoeft zelf niets te doen. De Alliantie kijkt of u aan alle voorwaarden voldoet. Of u met uw inkomen voldoet aan de voorwaarden en met hoeveel mensen u in huis woont, wordt door de Belastingdienst doorgegeven. Hoeveel huurverlaging u precies krijgt, hangt af van de hoogte van uw netto huurprijs.
Op de website van de Alliantie kunt u deze informatie nalezen.
Op de website van Aedes leest u meer algemene informatie.

Denkt u dat u aan alle voorwaarden voldoet, maar heeft u in maart 2020 geen bericht ontvangen?

Dan kan het zo zijn dat uw netto huur toch lager is dan de netto huur die in de voorwaarden staat en/of dat uw (gezamenlijk) inkomen volgens de Belastingdienst niet voldoet. De Belastingdienst kijkt namelijk naar het (gezamenlijk) inkomen dat u had in 2019. Wat nu als uw (gezamenlijk) inkomen vanaf 2020 is gedaald? Misschien komt u dan toch in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging. In dat geval kunt u de huurverlaging zelf aanvragen. Op de website van de Alliantie komt in april te staan hoe dit moet.