Eenmalige huurverlaging voor huurders met laag inkomen

Op Prinsjesdag heeft minister Ollongren een wetsvoorstel ingediend waarin zij huurders met een laag inkomen een eenmalige huurverlaging in het vooruitzicht stelt.

Wat wordt er precies voorgesteld, wanneer gaat het in en hoe gaat het werken?
Alle huurders met een inkomen in de categorie lage inkomens en een huur boven de aftoppingsgrens krijgen eenmalig een huurverlaging van de corporaties. De categorie lage inkomens ligt gelijk aan de inkomensgrenzen voor de huurtoeslag:

Eenpersoonshuishouden:        €23.225
Meerpersoonshuishouden:      €31.550
Eenpersoonshh met AOW:      €23.175
Meerpersoonshh met AOW:    €31.475

De corporaties kunnen bij de Belastingdienst van alle huurders, die een huur boven de aftoppingsgrens hebben,  opvragen of hij/zij in de categorie lage inkomens valt (het gaat over peiljaar 2019). Deze huurders krijgen dan een voorstel tot huurverlaging. De huur wordt verlaagd tot de aftoppingsgrens die bij het huishouden past. De aftoppingsgrenzen zijn:
€ 619,01 voor 1 en 2 persoonshuishouden en € 663,40 voor meerpersoonshuishoudens.

Huurders die kunnen aantonen dat zij minimaal 6 maanden een inkomen hadden waarmee zij tot de categorie lage inkomens horen, kunnen zelf een voorstel doen aan de corporatie (met daaraan toegevoegd bewijzen als loonstroken e.d.)

Uitwerking en datum van ingang
De uitwerking is nog niet geregeld, het is een wetsvoorstel, het kan bij behandeling in het parlement nog aangepast worden. Het gaat via een versnelde behandeling door het parlement. De wetgeving is niet expliciet gerelateerd aan de huurverhoging 2021. Het kan zijn dat die koppeling nog gemaakt wordt en dat de huurverlagingen per 1 juli 2021 ingaan.