Eerste economische daklozen krijgen woning via ‘Tijdelijk Onder Dak’

Vandaag wordt de eerste sleutel van een sociale huurwoning overhandigd aan twee economische daklozen in het kader van het project ‘Tijdelijk Onder Dak’. De Amsterdamse woningcorporaties, de gemeente Amsterdam en De Regenboog Groep werken samen om deze groeiende groep woningzoekenden voor een jaar aan een woning te helpen en zo even ‘adempauze’ te geven. Ze kunnen in tweetallen tijdelijk wonen in corporatiewoningen die gerenoveerd of gesloopt gaan worden. De eerste woning is van de Alliantie en maakt onderdeel uit van een sloop- nieuwbouwproject in Slotermeer.

Het aantal economische daklozen is – waarschijnlijk mede door de coronacrisis – in een jaar tijd meer dan verdrievoudigd. Uit deze doelgroep meldden zich het afgelopen jaar bijna negenhonderd mensen aan bij de steunpunten van de Regenboog Groep. In dezelfde periode in 2019 waren dat er nog 260.

De betrokken organisaties kondigden eind vorig jaar aan in 2020 tweehonderd woningen voor economisch daklozen beschikbaar te stellen. Dat viel tegen; pas elf maanden later is de eerste woning beschikbaar. “We zijn een beetje te optimistisch geweest”, bevestigt AFWC-directeur Egbert de Vries. “We hebben een stevig plan gepresenteerd maar zoals vaker gebeurt blijkt de praktijk weerbarstiger. We hebben natuurlijk te maken met een overspannen woningmarkt. Maar daarnaast was de uitvoering ingewikkelder dan we dachten.”
De Regenboog Groep selecteert en screent de mensen die voor tijdelijke huisvesting in aanmerking komen. Marit Postma, manager bij deze organisatie, beaamt dat het een ingewikkeld traject is. “Het kost bijvoorbeeld veel tijd voor je de juiste mensen bij elkaar hebt gebracht. Het is belangrijk dat de huurders matchen; ze moeten een jaar met elkaar samen in een huis wonen. Wanneer de mensen eenmaal onderdak hebben worden ze begeleid door een contactpersoon. Die gaat voortdurend de vinger aan de pols houden en hulp bieden bij het zoeken naar vast onderdak en andere zaken die geregeld moeten worden.”
Wat hielp is dat staatssecretaris Blokhuis dit voorjaar geld vrij maakte voor dit soort projecten. De kosten die de Regenboog Groep maakt voor intakegesprekken, matching, begeleiding van de bewoners, sociaal beheer en stoffering van de woningen, kunnen nu worden betaald uit dit ‘Blokhuis-potje’.

De doelstelling is meegeschoven: de ambitie is om vanaf nu binnen een jaar tweehonderd woningen voor deze doelgroep te bestemmen. In aanmerking komen alleenstaande daklozen met een inkomen tot 38.035 euro. Ook moeten ze binding met Amsterdam hebben en geen slaapplaats kunnen vinden via het eigen netwerk. Het project heeft de status van pilot. Na een jaar wordt besloten of ‘Tijdelijk Onder Dak’ navolging krijgt.

Economische daklozen zijn mensen die door bijvoorbeeld scheiding of faillissement hun huis kwijt raakten. Deze groep heeft geen verslavings- of ernstige psychische problematiek en komt om die reden niet in aanmerking voor maatschappelijke opvang. Door deze mensen tijdelijk onderdak te bieden krijgen ze de gelegenheid hun leven weer op de rails te krijgen. Daarmee hopen de initiatiefnemers dat wordt voorkomen dat deze groep verder afglijdt en alsnog in een zorgtraject belandt.

Bron: Nul20.nl