Eerste Kamer akkoord met belangrijke aanpassingen in huurwetgeving

In maart heeft de Eerste Kamer ingestemd met wetsvoorstellen die van betekenis zijn voor een grote groep huurders. Het gaat om de volgende wijzigingen:
– de inkomensgrens voor meerpersoonshuishoudens wordt opgetrokken waardoor meer gezinnen in aanmerking komen voor een sociale huurwoning;
– huurstijgingen in vrije sector worden voor drie jaar beperkt;
– de drempel voor verhuurders om een tijdelijke huurkorting te geven wordt verlaagd;
– de inkomensafhankelijke huurverhoging gaat veranderen.

Gezinnen komen langer in aanmerking voor een sociale huurwoning. De inkomensgrens voor meerpersoonshuishoudens gaat vanaf 2022 omhoog van €40.024 naar €44.196  (prijspeil 2021). Vooralsnog geldt deze verhoging voor drie jaar. De grens voor eenpersoonshuishoudens blijft €40.024.

Een andere wetsaanpassing geeft verhuurders de ruimte een huurder in financiële problemen huurkorting te geven zonder blijvende verplichtingen. Dat kan voor maximaal drie jaar. Een verhuurder is niet verplicht op een verzoek van een huurder in te gaan.

Minder goed nieuws is er voor de zogenaamde scheefhuurders. Hun huur kan straks sneller worden verhoogd. Nu wordt de maximale inkomensafhankelijke verhoging bepaald door een percentage. Verhuurders kunnen vanaf 2022 de huur van een sociale huurwoning ook met een vast bedrag van 50 of 100 euro verhogen, afhankelijk van het inkomen van de huurder. Zo kan de huur van een eenpersoonshuishouden met meer dan 1,5x modaal inkomen (>€55.000) ineens met maximaal 100 euro per maand worden verhoogd. Tenminste, zolang de maximumhuur volgens het puntenstelsel (WWS) niet wordt overschreden.
Voor meer informatie zie de website van Nul20