Hoogste huurstijging in zes jaar

In 2020 kregen huurders de hoogste huurstijging in zes jaar tijd voor de kiezen. Gemiddeld stegen de huren met 2,9%. Minister Ollongren legde tot drie keer toe een Eerste Kamer motie om de huurprijzen te bevriezen naast zich neer. Dat leverde haar zelfs een motie van afkeuring op. Wel gaf ze aan met Prinsjesdag te gaan kijken naar de koopkracht van huurders.

Woonbond
Directeur van de Woonbond Zeno Winkels: ‘Dat blijkt nu opnieuw heel hard nodig. Een forse huurstijging terwijl de inkomens achterblijven, en huurders vaak al een veel te groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan huren.’ De Woonbond deed eerder al de oproep aan het kabinet deze Prinsjesdag met een noodpakket te komen door te investeren in huurverlaging, ruimere huurtoeslag en investeringen in het vergroten van de sociale huursector.

Corporaties verhoogden de huren met 2,7 procent. In de commerciële huursector ligt de huurstijging nog eens een stuk hoger, met 3,4 procent voor sociale huurwoningen en 3 procent huurverhoging in de vrije sector. Huurders die in de vrije sector huren, maar een laag inkomen hebben komen ook niet in aanmerking voor huurtoeslag vanwege hun hoge huurprijs.
Winkels: ‘Krom genoeg zit het systeem nu zo in elkaar dat lage inkomens bij een te hoge huur geen toeslag kunnen krijgen. Een huurder die daar een inkomensdaling meemaakt is dus al helemaal de pineut. En dan verhuizen naar een beter betaalbare woning is ook makkelijker gezegd dan gedaan. Die mensen zitten klem. Die moeten worden geholpen.’

Daarnaast vindt de Woonbond dat het Kabinet de verhuurderheffing moet afschaffen. Winkels: ‘Er is een tekort aan betaalbare woningen, en dat tekort wordt door de crisis alleen nog maar nijpender. Als mensen er in hun inkomen op achteruit gaan, zullen meer mensen een beroep moeten doen op een sociale huurwoning. Schrap die heffing zodat er meer gebouwd kan worden en er geïnvesteerd kan worden in voldoende betaalbare woningen.’

De Alliantie
De huurders van de Alliantie in Amsterdam met een bruto jaarinkomen inkomen lager dan €43.574 kregen dit jaar een huurverhoging van 3,1%.  Zie ook Huurverhoging 2020 bij de Alliantie regio Amsterdam