Huuraanpassing 2022

De minister maakte in februari 2022 bekend dat in de sociale huursector een maximale huurverhoging geldt van 2,3% (de inflatie over 2021) per juli 2022.  Zie ook deze website
Aanvullend stelde de minister voor om een individuele huurverhoging van € 25,- mogelijk te maken voor huurders met een lage huur, onder de €300,00. Ook is de Inkomensafhankelijke Huurverhoging (IAH) weer mogelijk, waardoor huurders die met een relatief hoog inkomen in een sociale huurwoning wonen,  een huurverhoging kunnen krijgen tot € 100,-

Advies SHBVA aan Alliantie
De SHBVA (de overkoepelende huurdersorganisatie van de Alliantie) heeft in haar advies over de huurverhoging aangegeven voorstander te zijn van verlenging van de huurbevriezing. Met de stijgende kosten van het levensonderhoud, in het bijzonder de energieprijzen, staat veel huurders het water aan de lippen. Ruim een half miljoen Nederlanders heeft al te kampen met energiearmoede en van hen is 87% huurder. De geboden compensatie door het Rijk is volgens de SHBVA niet afdoende voor huurders. De SHBVA heeft haar zorg uit gesproken over verdere stijging van energiearmoede onder huurders.

Besluit van de Alliantie
De Alliantie heeft het advies van de SHBVA om de huren te bevriezen helaas niet overgenomen en past de huuraanpassing toe volgens de wettelijke kaders die het Rijk stelt. De Alliantie stelt dat zij de inkomsten uit de huur nodig heeft om investeringen te kunnen plegen in de verduurzaming en om voldoende nieuwe huurwoningen te realiseren. De Alliantie geeft aan dat de huurverhoging gecompenseerd wordt via de huurtoeslag en er is een vangnet voor huurders die in de problemen komen.

Afgesproken is dat de Alliantie in de komende periode een nieuw voorstel ontwikkelt voor de toepassing van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Ook is afgesproken dat de SHBVA het komende jaar in een eerder stadium het gesprek aangaat met de Alliantie over de huuraanpassing en het huurbeleid.