In 2020 veel meer mensen recht op huurtoeslag

Vanaf 1 januari van dit jaar hebben naar schatting 115.000 extra huishoudens in Nederland recht op huurtoeslag. Deze mensen moeten zich zelf melden voor deze toeslag die op kan lopen tot honderden euro’s per maand. De vrees is dat dit niet bij iedereen bekend is.

De ‘harde’ huurtoeslaggrens verdwijnt per 2020. Daardoor komen meer huishoudens in aanmerking voor huurtoeslag. Wat de wetswijziging precies voor iemand betekent, hangt van veel persoonlijke zaken af.

Als een huishouden een betrekkelijk laag bruto jaarinkomen heeft en in een huurhuis woont onder de huurgrens (737,14), is de kans aanwezig dat hij/zij per 1 januari in aanmerking komt voor huurtoeslag.

Het maximale bedrag dat aan huurtoeslag kan worden ontvangen, is 368 euro per maand. Voor de huurders die nu al huurtoeslag ontvangen, heeft de maatregel trouwens geen gevolgen.

Vrees

Omdat de Belastingdienst mensen niet persoonlijk informeert over deze wijziging, is er de vrees dat veel mensen uit de doelgroep geen gebruik gaat maken van deze mogelijkheid. Onder de groep die in aanmerking kan komen van deze toeslagverruiming bevinden zich veel ouderen, kwetsbaren en laaggeletterden. Het is van groot belang dat zij worden voorgelicht. Ouderenorganisatie ANBO is een publiciteitscampagne gestart om ouderen te helpen.

Heeft u recht op huurtoeslag?

U kunt via de rekenhulp op de website van de Belastingdienst een proefberekening maken om te kijken of u in aanmerking komt.

Als u problemen hebt met het berekenen of aanvragen van huurtoeslag dan kunt u aankloppen bij verschillende organisaties, bijvoorbeeld bij de sociaal raadslieden. Hier is een link waar u uw woonplaats in kunt vullen om te kijken welke toeslagenservicepunten er bij u in de buurt zijn:
Adressen toeslagenservicepunten.

U kunt ook met de Belastingtelefoon bellen: 0800 – 0543. Dit is gratis. Houd dan ook uw Burgerservicenummer bij de hand (die vindt u bijvoorbeeld in uw paspoort).