Komende jaren duizenden woningen in Amsterdam versneld van het gas af

De Amsterdamse woningcorporaties, warmtebedrijven Vattenfall en Westpoort Warmte en de gemeente Amsterdam hebben de handen ineengeslagen om de komende jaren duizenden woningen sneller aardgasvrij te maken. De gemeente  subsidieert deze samenwerking, die de Amsterdamse Warmtemotor wordt genoemd, met 50 miljoen euro.

Het gaat om woningen die maximaal 200 meter van het bestaande warmtenet af liggen. De twee warmtebedrijven breiden het Amsterdamse warmtenet op deze manier flink uit, waardoor deze buurten straks tot wel 60% minder CO2 uitstoten.

4.000 woningen in Zuidoost en Nieuw-West
De eerste 4.000 woningen die aangesloten gaan worden, bevinden zich in Zuidoost en in Nieuw-West. In deze buurten staan veel corporatiewoningen, wat de mogelijkheid biedt vaart te maken en de kosten te drukken.
Maar ook zijn er daarom  gesprekken met de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH). In deze gesprekken komen de gevolgen voor de huurders bij de overgang naar een warmtenet en de inspraakmogelijkheden uitgebreid aan bod. De FAH vindt dat, net als bij andere renovatieprojecten, 70 procent van de bewoners moet instemmen en dat pas dan een complex aardgasvrij kan worden gemaakt.

Duurzaamheidsmaatregelen
Corporaties zullen waar mogelijk de energietransitie gelijktijdig met geplande renovatie en duurzaamheidsmaatregelen laten plaatsvinden. Om ook bewoners van andere woningen mee te krijgen komt de gemeente met een subsidie voor bescheiden maatregelen om de woning energiezuiniger en comfortabeler te maken. Deze subsidie kan door corporaties en particuliere eigenaren worden aangevraagd. Corporaties kunnen er vanaf het voorjaar 2022 mee aan de slag.

Voor meer informatie: kijk op de websites van de AFWC of  Nul20

Op de kaart: rode lijnen = het huidige warmtenet, oranje vlakken= aangesloten wijken