Nog geen groei van sociale huurwoningen in Amsterdam

Volgens het Jaarbericht 2020 van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) is de sociale woningvoorraad  in 2020 nagenoeg stabiel gebleven, nadat in 2019 de afname na meer dan twee decennia stabiliseerde.
Er zijn 1.372 sociale huurwoningen opgeleverd, maar er zijn er ongeveer evenveel gesloopt, geliberaliseerd of verkocht. Wel zijn in 2020 aanzienlijk meer woningen in aanbouw genomen, in totaal 2.428.
De corporaties hebben met de Gemeente en de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH) in de Samenwerkingsafspraken afgesproken dat zij in de jaren 2020 tot en met 2023 jaarlijks  starten met de bouw van 2.500 nieuwe sociale huurwoningen.
Nu meer woningen in de pijplijn zitten is de trend omhoog ingezet, verwacht de AFWC. Dat is belangrijk omdat er in Amsterdam een schrijnend tekort aan woningen is, met name in de sociale huursector. Daarom is in de afspraken met de gemeente en de huurdersorganisaties tot en met 2023 de ambitie vastgelegd dat de sociale voorraad gemiddeld met 750 woningen per jaar groeit.
Lees meer hierover bij Nul20 en op de  website van de AFWC