Onderzoek naar betaalbaarheid en armoede in Amsterdam

Wilt u meedoen aan een onderzoek over betaalbaarheid en armoede of heeft u een verhaal over of armoede?

De FAH (Federatie Amsterdamse Huurderskoepels) wil graag de verhalen achter de cijfers kennen van huurders zelf, hoe huurders rondkomen en welke keuzes daarbij gemaakt worden. Deze verhalen kan de FAH gebruiken in gesprekken met corporaties en gemeente over armoedebeleid en betaalbaarheidsbeleid. U kan helpen om de FAH nog beter haar werk te laten doen.

De FAH is de overkoepelende organisatie van huurdersorganisaties in Amsterdam. De FAH vertegenwoordigt alle corporatiehuurders in gesprekken met de corporaties en de gemeente. Een belangrijk gespreksonderwerp is de financiële positie van Amsterdamse huurders.

De FAH heeft het NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) gevraagd om met huurders in gesprek te gaan. Heeft u iets te vertellen over betaalbaarheid of armoede?

Korte vragenlijst
Via deze link kunt u een vragenlijst invullen of via deze QR-code vindt u de vragenlijst ook:

Uw gegevens zijn en blijven uitsluitend bekend bij het NIBUD, verhalen worden geanonimiseerd en niet herleidbaar gebruikt in het onderzoek. Uw gegevens worden direct na het onderzoek vernietigd.