Onderzoek van de Alliantie naar loden leidingen

De Alliantie is in februari 2020 gestart met het onderzoek naar de aanwezigheid van loden waterleidingen in woningen. Deze leidingen mogen volgens de wet sinds 1960 niet meer worden gebruikt. De Alliantie heeft de meeste loden leidingen uit oudere woningen al eerder vervangen door koper of kunststof. Toch kunnen er nog (resten van) oude leidingen liggen.
Omdat je loden waterleidingen vaak niet kunt zien, test de Alliantie de kwaliteit van het drinkwater. Dat gebeurt in alle bedrijfsruimten en huurwoningen. Als er ook koopwoningen in een gebouw zijn, kan de Vereniging van Eigenaars (VvE) ook zelf onderzoek doen. De Alliantie werkt daarbij zo veel mogelijk samen met de VvE.

Hoe gaat zo’n onderzoek?
De Alliantie stuurt de bewoners van een gebouw of buurt eerst een brief over het onderzoek. Daarna neemt een medewerker van de Alliantie water af in een paar woningen. Een laboratorium onderzoekt het water. Als er meer dan 10 microgram lood (de wettelijke grens) in het drinkwater zit, kunnen er loden leidingen aanwezig zijn. Maar dat hoeft niet. Een onafhankelijk bureau neemt in zo’n geval daarom een nieuw monster en doet verder onderzoek naar de situatie. Als er loden waterleidingen worden gevonden, dan zullen deze zo snel mogelijk vervangen worden.

Resultaten tot 1 oktober 2020
De Alliantie heeft nu in ongeveer 60% van de gebouwen in Amsterdam onderzoek gedaan. Tot nu toe zijn er nog maar weinig testen boven de wettelijke grens uitgekomen. In de meeste gevallen zijn er geen loden waterleidingen aangetroffen en heeft de verhoogde waarde een andere reden. De Alliantie verwacht eind 2020 al haar Amsterdamse woningen onderzocht te hebben.

Meer informatie over loden leidingen is ook te vinden op www.de-alliantie.nl/lodenleidingen.

Hoe ziet u of u loden leidingen heeft? Op de website van !WOON staat een link naar een korte video