Over HBVA Amsterdam

HBVA Amsterdam (voorheen Huurdersplatform Palladion) wordt gevormd door een Algemeen Bestuur, individuele leden en bewonerscommissies. De bestuursleden zijn betrokken, gemotiveerde vrijwilligers die hun functies en taken professioneel uitvoeren. Ook zij zijn huurders van een woning van de Alliantie, en Amsterdammer met de Amsterdammers. Ze weten dus waarover ze het hebben.

Functies en taken

Beleid en uitvoering
Het beleid van de Alliantie wordt centraal vastgesteld, in goede afstemming met het centrale bestuur van HBVA. HBVA Amsterdam overlegt vervolgens namens de huurders met de directie van de Alliantie Amsterdam over de uitvoering en uitwerking van die besluiten hier in de stad. En over het lokale beleid. We geven adviezen en er worden besluiten genomen. Ook voor praktische kwesties kunt u terecht bij HBVA Amsterdam.

Samenwerkingsverbanden

Een belangenvereniging die werkelijk wat wil bereiken voor haar huurders, heeft anderen nodig. Partners die net zo betrokken zijn en voor dezelfde doelen gaan. Daarom heeft HBVA Amsterdam overleggen met verschillende gesprekspartners bij de Alliantie Amsterdam. Praten we mee bij het overleg tussen de gemeente Amsterdam en corporaties op het gebied van wonen. En werken we samen met !WOON en de Woonbond.

Gemeentelijke samenwerkingsafspraken

Amsterdam heeft gemeentelijke samenwerkingsafspraken gemaakt met de hoofdstedelijke woningcorporaties en met de huurdersbelangenverenigingen. Deze koepels werken samen in de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH). Uitgangspunt bij het maken van de afspraken was de vraag: hoe zien we de toekomst van het wonen in Amsterdam? En wat is er nodig om die toekomst vorm te geven?

Werkplan 2018/2019

Wat zijn de plannen van HBVA Amsterdam voor de komende periode? Als het gaat om huurdersbelangen in een stad als Amsterdam, zijn er zoveel aandachtsgebieden. Denk alleen maar aan de Beschikbaarheid: woningnood, lange wachtlijsten voor sociale woninghuur, het gebrek aan doorstroming. En natuurlijk aan de Betaalbaarheid van wonen in Amsterdam. Ook het onderwerp Wonen en Zorg vraagt meer dan ooit om aandacht. Net als Duurzaamheid en Energie.

Lees in het Werkplan 2018/2019 welke onderwerpen centraal staan, de komende twee jaar.

Vacatures

Bent u huurder van de Alliantie Amsterdam en op zoek naar een boeiende vrijwilligersfunctie? En bent u geïnteresseerd in huurdersbelangen, volkshuisvesting en wijkontwikkeling? Dan bent u mogelijk een van de nieuwe bestuursleden naar wie HBVA Amsterdam op zoek is.

Jaarverslag 2018

Het was een jaar met ups en downs, en vol nieuwe uitdagingen. Werk aan de winkel voor de belangenvereniging! In het jaarverslag 2018 van HBVA Amsterdam leest u er alles over.