Organisatie HBVA Amsterdam

HBVA Amsterdam (voorheen Huurdersplatform Palladion) wordt gevormd door een Algemeen Bestuur, individuele leden en bewonerscommissies. De bestuursleden zijn betrokken, gemotiveerde vrijwilligers die hun functies en taken professioneel uitvoeren. Ook zij zijn huurders van een woning van de Alliantie, en Amsterdammer met de Amsterdammers.

Bestuur

Voorzitter en secretaris Levina Schüller-de Lange
Penningmeester: Carla Jollie
Algemeen bestuurslid: Marjolein Schenkel
Algemeen bestuurslid: Désirée Blessing
Aspirant bestuurslid: Ton Berghahn

Ondersteuning Bestuur

Het bestuur wordt inhoudelijk en administratief ondersteund door een beleidsadviseur, een projectsecretaris en een boekhouder.

Beleidsadviseur is Hilma Bolsman, zelfstandig adviseur
Projectsecretaris is Petra Mars van stichting !WOON

Samenwerkingsovereenkomst

HBVA Amsterdam betrekt zoveel mogelijk huurders en bewonerscommissies bij haar werk. Want ook u kunt actief bijdragen aan de kwaliteit van uw directe leefomgeving. En aan die van andere huurders van de Alliantie in Amsterdam.

Volgens de Wet op het overleg huurders verhuurder hebt u als huurder ook het recht om te worden betrokken bij plannen en besluiten van de verhuurder. De Samenwerkingsovereenkomst HBVA-Alliantie  die de Alliantie en HBVA gezamenlijk hebben afgesloten is voor huurders een garantie voor inspraak, advies en overleg.

Doet u ook mee?

U hebt als huurder van een woning van de Alliantie allerlei mogelijkheden om invloed uit te oefenen en ons werk te ondersteunen. U kunt bijvoorbeeld donateur worden. Misschien hebt u tijd voor de bewonerscommissie van uw complex? Of om aan een werkgroep deel te nemen? Denk aan een leefbaarheidsgroep of bijvoorbeeld een duurzaamheidsprojectgroep. Eenmalige praktische hulp is ook altijd welkom, bijvoorbeeld bij een ledenvergadering of workshop.

Meer weten?

Neem eens een kijkje bij de vacatures. Of neem contact op met HBVA Amsterdam.