Vacatures

Gezocht: versterking van het bestuur!

Bent u huurder van de Alliantie  in Amsterdam en op zoek naar een boeiende vrijwilligersfunctie? Hebt u (wat) tijd over en bent u geïnteresseerd in huurdersbelangen, volkshuisvesting en wijkontwikkeling? Dan bent u mogelijk een van de nieuwe bestuursleden naar wie HBVA Amsterdam op zoek is.

Wat doet HBVA Amsterdam?

Wij behartigen de belangen van alle huurders van woningen van de Alliantie Amsterdam. Daarvoor overleggen we regelmatig met de directie van de Alliantie Amsterdam. Ook ondersteunen we bewonerscommissies bij hun werk. Daarnaast nemen we deel aan het stedelijke overleg volkshuisvesting en werken we samen met de Woonbond.

Wat doet het bestuur?

Wij besturen de lokale vereniging, bereiden het beleid voor en voeren het uit. We worden in ons werk bijgestaan door een professioneel secretariaat en een beleidsadviseur.

Taken van de bestuursleden

 • Deelnemen aan de bestuursvergaderingen, de algemene ledenvergaderingen en het overleg met de directie van de Alliantie Amsterdam
 • Deelnemen aan overleggen van SHBVA
 • Deelname aan overleggen van de FAH (Federatie Amsterdamse Huurderskoepels) en de Woonbond
 • Actief meedoen in tenminste één bestuurscommissie of werkgroep

Wat vraagt dat van nieuwe bestuursleden?

 • Betrokkenheid bij huurdersbelangen, volkshuisvesting en wijkontwikkeling
 • Communicatieve vaardigheden in woord en geschrift
 • Vaardigheid in het werken met internet en e-mail
 • In een team kunnen werken

Wat krijgt u ervoor terug?

 • Een boeiende vrijwilligersfunctie
 • Voldoening, door met elkaar te werken aan het verbeteren van de positie van huurders
 • Kennis van de Amsterdamse volkshuisvesting
 • Een inwerkperiode met bijbehorend inwerkprogramma
 • Een professionele werkomgeving met goede voorzieningen en faciliteiten om uw werk te kunnen doen
 • Een bescheiden maar fatsoenlijke onkostenvergoeding
 • De mogelijkheid tot het volgen van cursussen en bezoeken van congressen/symposia.

Interesse of meer informatie?

Wilt u meer informatie? Stuur dan een mail aan amsterdam@hbva.nl. Vermeld daarin hoe en wanneer u telefonisch bereikbaar bent. Dan neemt een van onze bestuursleden contact met u op.