Pas als het echt om geld uitgeven gaat, wordt het spannend

Over de verduurzaming van een gemengd complex

“We hoeven niet allemaal het wiel uit te vinden,” zegt Peter Kingma van bewonerscommissie ‘Oude Rai’. We zitten in de keuken van een woongroep in de Pijp. Floris Siekman woont in deze woongroep en zit in dezelfde bewonerscommissie. Met Peter en Floris gaan we in gesprek over verduurzaming van een gebouwencomplex  (+-300 woningen) waar zowel vve’s als een bewonerscommissie inzitten. Ze vertellen wat ze tegenkomen én ze doen een dringende oproep!

Peter: “Ik woon hier sinds 2010, na een jaar ontving ik een oproep dat er mensen nodig waren voor de bewonerscommissie (bc). Ik kan goed vergaderen en ik vind het leuk om probleemoplossend bezig te zijn, dus gaf ik mij op. Werken in een bc is een mooie manier om met de samenleving bezig te zijn. Mensen zijn behoorlijk op zichzelf gericht en als bewonerscommissielid kun je je op een positieve manier inzetten voor je buren en je buurt. Als bewonerscommissie houden we ons bezig met schoon, heel en veilig en sinds een aantal jaar dus ook met verduurzaming.”

Floris: “Ik kwam de bc binnen op het thema verduurzaming. In de woongroep waar ik al 15 jaar woon waren we op zoek naar manieren om te verduurzamen. Waarom ik dat belangrijk vind? Tja ik ben er wel achter dat we voor ons wereldwijde klimaatprobleem niet alleen naar de overheid moeten kijken, maar ook moeten kijken wat we zelf kunnen doen. Ik was eerst vooral geïnteresseerd in zonnepanelen, maar kwam er in de bc achter dat er nog meer kan en moet in ons complex.”

Wat dan?

Peter: “Nou het gaat om natuurlijk om isolatie: wat is er allemaal mogelijk? Kozijnen, ramen, muren, gevel, ventilatie, de spouw en wat is er mogelijk met ons dak? Wel of niet een groen dak, met zonnepanelen en of een zonneboiler.”

Floris: “Bij de Alliantie staat verduurzaming ook hoog op de agenda. Daarbij staat er ook geld op de begroting voor verduurzaming / isolatie van dit complex (10.000 euro). Dus besloten we om de Alliantie om een gesprek te vragen. Dat is er geweest, een verkennend gesprek. Daar waren twee mensen van de Alliantie bij, waaronder een duurzaamheidsexpert: heel nuttig. Het werd hieruit duidelijk dat we een onderzoek moesten laten doen naar ons dak. De eerste stap was dus op om de vve’s te vragen om budget voor onderzoek. Dat is gelukt. We zijn een stap verder.”

Dat klinkt positief. Vaak is het lastig om de neuzen dezelfde kant op te krijgen in een gemengd complex. Bij jullie niet?

Peter: “Allereerst wil ik zeggen dat het contact met de corporatie erg positief verloopt. Dat is fijn, we hebben een goede gebiedscoördinator die zich, ook hierin, proactief opstelt. Verder hebben we ook geen problemen met de vve’s. Er is een vve die ervoor gekozen heeft om het dak van hun pand niet te verduurzamen, en dat is ook oké. Ze zitten aan de rand van hun reserves en kunnen het simpelweg niet opbrengen. Ik denk dat in de panden waar we gezamenlijk moeten kiezen de neuzen dezelfde kant op blijven staan zolang we in de voorbereidende fase zitten. Pas als het echt om geld uitgeven gaat, wordt het spannend…”

Floris: “ Mij valt op dat het een proces is dat veel tijd kost. Het is best lastig als je harder wilt gaan dan mogelijk is. Maar ja, binnen vve’s heb je vaak maar een keer een Algemene Leden Vergadering (ALV) en daar zit natuurlijk al veel vertraging.”

Peter: “Ja en er komt nog heel veel: in de volgende ALV’s van de vve’s moeten we voorstellen doen voor opname in het meerjarenonderhoudsplan, en gaan we het hebben over de aanpassing van servicekosten. En dat is nog los van de eventuele toestemmingsprocedures die we bij de huurders moeten uitvoeren om te zien of de instemming van 70% huurders gehaald wordt.  Mijn tip is om voor die ALV-vergaderingen van vve’s alles op orde te hebben. Je voorbereiding moet goed zijn en de stukken moeten dan op tijd binnen zijn zodat ze een beslissing kunnen nemen. Een andere tip: het werkt goed dat ik ook in de technische commissie van de vve zit. Daar heb ik als huurder geen stem, maar ik kan hen wel van de juiste informatie voorzien én ik haal er zelf informatie uit. Zo is de communicatie tussen de vve en de bc goed geregeld. En ook hier speelt de gebiedscoördinator een goede rol. Hij komt bij iedereen over de vloer en stelt zich probleemoplossend op. Ik zeg dit graag, want we hebben in het verleden  meegemaakt dat het allemaal minder soepel liep.”

Floris: “Van de tijd dat we nu bezig zijn, heb ik geleerd dat je moet proberen aan te haken bij de processen die er al zijn. Zo is het niet meer dan logisch om te verduurzamen als er toch meerjarenonderhoud op de planning staat. Onze kozijnen en ramen worden bijvoorbeeld opgeplust tijdens het schilderwerk van de buitenboel, zodra er genoeg geld is.”

Peter: “Juist, zo ziet de corporatie het ook. Ons dak staat op de planning voor 2024, dat zou een logisch moment zijn om met zonnepanelen te beginnen. Zorg er dan dus wel voor dat je daarvoor je huiswerk hebt gedaan als bc. Ik heb bijvoorbeeld al meerdere gesprekken gehad met aanbieders en plaatsingsbedrijven van zonnepanelen. Dat is leerzaam. Dan zie je dat er in de eerste begrotingen nog geen rekening is gehouden met uitbouwen die op het dak staan et cetera. Dat gaat meerkosten opleveren. Ook heb ik nog een boel vragen waar we nog geen antwoord op hebben. En we hoeven niet allemaal het wiel uit te vinden, er zijn vast bc’s die ditzelfde proces (hebben) doorgaan. Wij zoeken hen.”

Oké, doe je oproep

Peter en Floris: “Wij zijn op zoek naar bc’s die hun complex aan het verduurzamen zijn. Het liefst in vergelijkbare jaren- 80-complexen. Graag horen we ideeën over de beste technieken. Zijn er mensen die zonnepanelen hebben gecombineerd met zonneboilers? Is dat een slimme techniek? En de grootste vraag de we nu hebben is wat we moeten doen met onze spouw. We verliezen warmte en we hebben last van vochtoverlast. Moeten we onze spouw opvullen met bijvoorbeeld piepschuim korrels? Is er iemand die ons hierin is voorgegaan? We komen heel graag in contact. Mail met donga.kingma@hetnet.nl.

 

Hulp bij verduurzaming

Ook bezig met verduurzaming? !Woon of de gemeente kunnen helpen.

!WOON werkt voor huurders en eigenaar-bewoners. Het Projectteam Energie en Woningverbetering (PEW) biedt begeleiding bij het realiseren van concrete verbeterplannen. Het PEW richt zich op complexen waar (ook) huurders wonen. Gemengde vve’s kunnen aankloppen wanneer meer dan 50% van de appartementsrechten in het bezit zijn van een verhuurder. Aanmelden kan op deze website.

De gemeente biedt Amsterdamse VvE’s een gratis energieadvies. Dit advies is bedoeld voor VvE’s waarvan de meerderheid van de appartementen eigendom is van particuliere woningeigenaren. Een gemengde VvE kan dus ook advies krijgen. Voorwaarde is wel dat de woningcorporatie of investeerder minder dan 50% van de appartementsrechten bezit. Ook VvE’s in monumenten komen in aanmerking. Aanmelden voor dit gratis energieadvies kan via deze website van de gemeente Amsterdam.