Samenwerkingsafspraken Amsterdam: het aantal sociale huurwoningen neemt niet toe

De monitor 2020 van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties, waaronder de Alliantie, na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Van een groei van de sociale woningvoorraad is nog niets te merken. Het aanbod aan middeldure huurwoningen nam wel  toe.

De drie partijen (Gemeente, AFWC en de FAH) hebben afgesproken dat de sociale woningvoorraad weer moet groeien, op zijn minst met 3.000 in vier jaar, oftewel 750 per jaar. Daar is in 2020 nog geen begin mee gemaakt; per saldo nam het aantal zelfs 10 woningen af. Het aanbod aan middeldure huurwoningen van corporaties nam in 2020 wel toe, met  450 woningen.

In 2020 is 66 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen verhuurd aan regulier woningzoekenden, dus mensen die via WoningNet hun kans afwachten. 355 woningen gingen naar huishoudens met een stedelijke vernieuwings-urgentie. Voor de huisvesting van kwetsbare groepen kwamen 1.785 woningen beschikbaar, net iets onder de afgesproken limiet van 1.800. Dat aantal blijkt overigens ontoereikend. In nieuwe afspraken is de bovengrens daarom opgetrokken naar 1.950 woningen.

lees meer op de website van Nul20