Samenwerkingsafspraken getekend

Op 13 december 2019 hebben de gemeente, de corporaties en de huurderskoepels van Amsterdam de ‘Samenwerkingsafspraken’ getekend. In deze meerjarige afspraken (ook ‘Prestatieafspraken’ genoemd) wordt voor de periode 2020-2023 ingezet op een toename van het aantal betaalbare, kwalitatief goede en duurzame woningen voor Amsterdammers.

Sinds mei 2019 zaten de koepels (verenigd in de FAH: Federatie Amsterdamse Huurderskoepels), de corporaties (verenigd in de AFWC:  Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties) en de gemeente aan de onderhandelingstafel om meerjarige afspraken te maken. Deze Prestatieafspraken gaan onder meer over nieuwbouw, verkoop, duurzaamheid, kwaliteit en betaalbaarheid.

De voorzitter van HBVA Amsterdam, Levina Schuller-de Lange tekende de afspraken namens HBVA Amsterdam. “Natuurlijk hadden we nog meer willen bereiken, maar de afspraken vormen wel een goede basis om te werken aan de verbetering van het wonen in onze stad. De stevige positie van de FAH aan de overlegtafels én de afgesproken jaarlijkse monitoring van de afspraken zullen hier zeker aan bijdragen,” verklaart Schuller-de Lange.

Rob Haans en Levina Schüller – de Lange ondertekenen de samenwerkingsafspraken
Rob Haans en Levina Schüller – de Lange ondertekenen de samenwerkingsafspraken

U leest de gemaakte afspraken hier