Verduurzamen doe je met elkaar

Het lukt veel VvE’s maar niet om te verduurzamen. Ze blijven ver achter. Dit geldt vooral voor de gemengde complexen: een VvE met huurders en eigenaren. De corporatie vertegenwoordigt in zo’n geval de huurders in de VvE.

Maar liefst veertig procent van alle Amsterdamse corporatie-huurwoningen is onderdeel van een gemengde VvE. Het loont dus de moeite om te onderzoeken welke belemmeringen er zijn als het gaat om verduurzamen. En om te kijken hoe je die weg zou kunnen nemen.

Marinus Knulst is goed ingevoerd in de corporatiesector. In opdracht van de gemeente Amsterdam heeft hij onderzoek gedaan naar de knelpunten. In zijn rapport Verduurzamen doe je met elkaar beschrijft hij twee sporen om de verduurzaming van een VvE aan te pakken. Bij elk spoor doet hij aanbevelingen voor gemeente, corporatie, VvE en bewoners.

Lees het complete rapport: Verduurzamen doe je met elkaar. Over de trage verduurzaming van de gemengde VvE’s in Amsterdam.

Dit rapport is bijzonder lezenswaardig voor alle huurders van de Alliantie. Ook voor wie niet in Amsterdam woont en/of in een (gemengde) VvE zit. We worden immers allemaal geconfronteerd met verduurzamen.