Vrije sector: maximale huurstijging gekoppeld aan de loonontwikkeling in plaats van de inflatie.

Minister De Jonge gaat huurders in de vrije sector beter beschermen tegen extreme huurstijgingen. Volgend jaar wordt de maximale huurstijging gekoppeld aan de loonontwikkeling in plaats van de inflatie. De Jonge: “Wonen moet betaalbaar blijven, ook als het gaat om huren in de vrije sector. Als de huur veel harder stijgt dan het inkomen, kunnen mensen in grote problemen raken. We willen niet dat mensen op straat komen te staan of dat ze door te hoge woonlasten nauwelijks nog rond kunnen komen. Dat raakt aan de bestaanszekerheid van mensen. De huidige wet houdt onvoldoende rekening met tijden van hoge inflatie. Vandaar deze nieuwe systematiek om huurders beter te beschermen.”

De huren in de vrije sector mogen nu nog jaarlijks met inflatie plus 1 procent stijgen. Per 1 januari 2023 wordt dat de gemiddelde loonontwikkeling plus 1 procent. De loonontwikkeling wordt in december vastgesteld op basis van het gemiddelde CAO-loonindexcijfer over de maanden december tot en met november zoals die door het CBS worden gepubliceerd.

Bron: Nul20