De Woonbond is tegen de wijziging in de huurtoeslag waardoor mensen met een hogere huur huurtoeslag mislopen. Het kabinet wil de hoogte van de huurtoeslag gaan baseren op een ‘normhuur’, een fictieve huurprijs, in plaats van op de echte huur die iemand betaalt. Juist huurders met een hogere huur zijn hiervan de dupe. Bovendien wordt de basishuur (het deel van de huur dat een huurtoeslagontvanger helemaal zelf betaalt) verhoogd. Door de hogere basishuur gaan alle huurtoeslagontvangers erop achteruit. Lees hier verder: persbericht wijziging huurtoeslag

Prestatieafspraken

Elk jaar maken de gemeente, huurdersorganisatie en corporatie prestatieafspraken. Dan spreken we per gemeente met elkaar af wat we willen bereiken in het volgende jaar. Denk aan het aantal te bouwen huizen of acties ter voorkoming van huurachterstand. Hieronder staan de prestatieafspraken die we hebben afgesloten voor 2021-2022.

 

Prestatieafspraken gemeente Soest 2021-2022

Prestatieafspraken gemeente Eemnes 2021-2022 

Prestatieafspraken Amersfoort 2021

Prestatieafspraken gemeente Nijkerk 2021-2022

In augustus is de werkgroep bijeengeweest in de gemeenschappelijke ruimte van de Hof der Toekomst. Complimenten aan Pauline die ervoor zorgden dat wij onder leiding van Jaap van Leeuwen, adviseur van de Woonbond coronaproof konden discussiëren.

In dit stuk staat de uitwerking van deze avond. De stichting HBVA heeft onze punten meegenomen in haar advies naar de Alliantie. De Alliantie moet hier nog een reactie op geven.

Deelnemers aan deze werkgroep: Wil, Bob, Joris en Pauline

 

Adviesaanvraag Tijdelijke contracten
Vragen, overwegingen en adviezen van HBVA regio Amersfoort

Algemeen:
a. HBVA regio Amersfoort wil de problematiek helder krijgen en heeft daarom de volgende vragen:
• Hoeveel huishoudens wonen ‘verkeerd’ (te klein of te groot; een te hoog of te laag inkomen)?
• T.a.v. deze aanvraag tijdelijke contracten:
o Om hoeveel jongeren, studenten, promovendi en grote gezinnen gaat het per regio?
• Hoeveel mensen zijn op zoek naar een woning en hoeveel mensen zijn op zoek naar een betere woning? Graag een woonwensenonderzoek in overleg met de HBVA.
b. HBVA regio Amersfoort wil voorbeelden van de tijdelijke contracten inzien.
c. Kan je met tijdelijke contracten ook daklozen of statushouders huisvesten?

N.a.v. het ondernemingsplan en doorstroming:
In het ondernemingsplan staat “Daarom stimuleren we met initiatieven de doorstroming naar passende woningen.”
HBVA regio Amersfoort adviseert een pilot met woningruil-initiatieven naar passende woningen te ondersteunen door onder andere de huur niet te muteren. Hiertoe is onderzoek gewenst onder de huurders: hoeveel mensen willen wel verhuizen naar een beter passende woning (van groot naar klein, van klein naar groot, etc), maar doen dat nu niet, omdat:
• ze anders fors meer huur gaan betalen.
• omdat die woningen nu niet beschikbaar zijn in de voorraad.

N.a.v. passend wonen en doorstromen
a. HBVA regio Amersfoort is van mening dat een huis voor de bewoner(s) vergelijkbaar is met een warme jas. Je kan mensen niet verplichten om deze jas uit te trekken, ook niet als ie iets te klein of te groot is geworden. Wel kan je de mensen stimuleren om een andere jas aan te trekken, maar dat mag niet ten koste gaan van de financiële situatie. Met andere woorden: stimuleer doorstroom door mensen te verleiden. Een verleidingsoptie is bijvoorbeeld het niet muteren van de huur.
b. De wachttijd voor een woning via Woningnet is in Amersfoort tien jaar. In werkelijkheid zal dit korter zijn, omdat veel zittende huurders wachten op een kans op een betere woning. HBVA regio Amersfoort vindt dit overigens heel normaal.

N.a.v. jongeren
a. Het is HBVA regio Amersfoort niet duidelijk hoe vaak een contract verlengd kan worden en hoelang een jongere in zijn woning kan blijven. Voorbeelden:
• Stel de jongere is 18 jaar en krijgt een contract voor 5 jaar en verlengt deze met 2 jaar. Na deze 7 jaar is de jongere 25 en kan opnieuw een contract voor 5 jaar krijgen.
• Krijgt een jongere van 26 jaar ook een tijdelijk contract van 5 jaar met verlening van 2 jaar?
• Wanneer (op welke leeftijd) is een jongere geen jongere meer en kan zijn/haar huurcontract dan opgezegd worden?
b. Is een promovendus gebonden aan de stad waar hij/zij promoveert? In Amersfoort zijn namelijk geen universiteiten. Of kom je ook in aanmerking voor een jongerenwoning in Amersfoort als je in Amersfoort werkt en je een promotieonderzoek doet?
c. Wat voor type woningen biedt de Alliantie de jongeren aan? Als dit woningen zijn die op de nominatie staan om gesloopt te worden, wordt de jongere die het huurcontract tekent dan vertelt dat hij/zij er misschien maar 2 jaar kan wonen?

N.a.v. gezinnen:
a. HBVA regio Amersfoort adviseert om ook samengestelde gezinnen op te nemen (twee gescheiden ouders met kinderen die samen gaan wonen).
b. HBVA regio Amersfoort vindt 8 een te hoge grens qua gezinsomvang en adviseert dit te verlagen naar 6. Niet alleen inzetten op een landelijke lobby om dit te wijzigen. Lokaal al beter toepassen in overleg met de gemeenten.
c. In de adviesaanvraag staat “aantoonbaar kans maken op een andere woning”. HBVA regio Amersfoort vindt dit te vaag en vraagt om verduidelijking.
d. In het plan mogen de jongeren ingeschreven blijven staan bij Woningnet. HBVA regio Amersfoort adviseert dit ook voor grote gezinnen te laten gelden. Ook zij moeten immers op zoek naar een andere woning als de samenstelling van het gezin verandert.
e. Welke garantie en ondersteuning kan de Alliantie bieden om gezinnen een nieuwe passende woning aan te bieden als aan de contractvoorwaarde niet meer voldaan wordt?
f. Op welke wijze wordt gemonitord of nog aan de contractvoorwaarden wordt voldaan en voldoet dat aan de privacy richtlijnen? Is er een meldingsplicht voor verandering van de gezinssamenstelling?

N.a.v. gezinnen in het middensegment.
a. HBVA regio Amersfoort maakt bezwaar op het feit dat als er een huishouden met één persoon krimpt er meer huurverhoging komt. Stel dat die ene persoon een inkomen had en meebetaalde aan het huishouden. HBVA regio Amersfoort vindt dat er dan juist huurverlaging moet komen.
b. Wat wordt bedoeld met zeer grote woningen met een hoge korting?
N.a.v. opzeggen van het contract
a. Waarom is er een verschil in opzegging tussen jongerencontracten en gezinscontracten?
b. HBVA regio Amersfoort adviseert om duidelijk vast te stellen hoeveel tijd er zit tussen het moment van opzegging en beëindigen van contract en adviseert om minimaal die tijd te nemen die gelijk is aan de wachttijd van Woningnet.