Omdat de prijzen voor gas en stroom blijven stijgen, heeft de overheid de energietoeslag opnieuw verhoogd: van €800 naar €1.300. Eerder was de toeslag al verhoogd van €200 naar €800. De toeslag is bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Mensen die al eerder een energietoeslag bij hun gemeente hebben aangevraagd of ontvangen, hoeven geen nieuwe aanvraag te doen.

In Amsterdam kunnen medewerkers van een buurtteam u helpen bij het invullen van het formulier. U kunt op deze website vinden waar een buurtteam is in uw wijk.

Voor meer informatie kijk op de website van de gemeente Amsterdam

In Amsterdam-Noord is donderdag 14 juli op feestelijke wijze kavel Z1 opgeleverd. Kavel Z1 is een nieuwe 70 meter hoge woontoren met daarin 288 sociale huurwoningen en 3 bedrijfsruimtes. Hiermee wordt een groot aantal betaalbare woningen toegevoegd aan het centrumgebied van Amsterdam-Noord. Het appartementencomplex staat op de hoek van de Elzenhagensingel en de Gare du Nord, nabij metrostation Noord en het winkelgebied Buikslotermeerplein.

Kavel Z1 is een ontwikkeling van CZAN, de ontwikkelcombinatie van Blauwhoed en gebiedsontwikkelaar AM. De Alliantie Ontwikkeling nam het plan van CZAN af, gaf bouwbedrijf Van Wijnen opdracht om het te bouwen en draagt binnenkort de woningen over aan de Amsterdamse woningcorporatie de Alliantie die de woningen in portefeuille neemt.

Lees verder op de website van de Alliantie.

Het aantal huurders bij woningcorporaties met een huurachterstand nam vorig jaar opnieuw af. Ook de al jaren durende daling van het aantal huisuitzettingen zette door. Deze trend is al een aantal jaren gaande, zo meldt Aedes. De coronaperiode lijkt kortom weinig impact te hebben gehad op de huurbetaling. Corporaties werken ook hard aan het voorkomen van schulden en huisuitzettingen, zoals via de Amsterdamse aanpak VroegEropAf.

De koepelorganisatie van woningcorporaties signaleert wel een toename van huurachterstanden in 2022 bij sommige corporaties; bovendien stijgt het aantal verzoeken om een betalingsregeling of toepassing van de maatwerk-regeling voor de huur. Dat zijn volgens Aedes duidelijke indicaties dat de betalingsrisico’s bij de corporatiehuurders toenemen.

Het aantal huisuitzettingen door corporaties neemt al jaren spectaculair af, de laatste jaren van 3.000 in 2018 naar 1.400 in 2021. Dit blijkt uit de enquête die Aedes heeft gehouden onder bijna 150 corporaties. Zij bezitten 65 procent van het totaal aantal corporatiewoningen. De resultaten zijn doorberekend voor de gehele sector.

 

Bron: Nul20

Centrumeiland staat bekend als hét zelfbouweiland van IJburg. Er komen echter ook 300 sociale huurwoningen – waarin de Alliantie het voortouw neemt. Gistermiddag heeft Hillen & Roosen het nieuwe woongebouw ‘De Vrijheid’ op Amsterdam IJburg overgedragen aan de Alliantie Ontwikkeling. De 59 sociale huurappartementen in het complex komen binnenkort beschikbaar voor nieuwe bewoners van verschillende leeftijden en in verschillende levensfasen.

De woningen zijn gebouwd in een carré-opstelling en het binnengebied is toegankelijk via een grote poort aan de Van Gamerenstraat. Het complex is aangesloten op een WKO-installatie (warmte-koudeopslag), waarmee het duurzaam verwarmd én gekoeld wordt. Op het dak liggen zonnepanelen. Daarnaast is het gebouw helemaal rainproof: het dak is in staat om bijna 70% van het regenwater de bufferen. Voor de rest van het regenwater zijn in het binnengebied grindkoffers en infiltratiekratten ingegraven, waardoor het water langzaam in de bodem kan weglopen.

Zie ook de website van de Alliantie

 

 

De sociale woningvoorraad van de Amsterdamse woningcorporaties is voor het eerst sinds lange tijd gegroeid. Mede daardoor nam ook het aantal nieuwe verhuringen 6% toe. Zo blijkt uit de publicatie van het Jaarbericht 2022 van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC).

De afgelopen jaren kregen jaarlijks rond de 7.500 sociale huurwoningen een nieuwe of eerste huurder. In 2021 steeg dit aantal tot 8.037. Hierbij zijn de studentenwoningen niet meegerekend, waarvan er in 2021 meer dan 4.100 (zelfstandig + onzelfstandig) zijn verhuurd.

De toename van de sociale woningvoorraad heeft nauwelijks geleid tot kortere wachttijden. Woningzoekenden die in 2021 via WoningNet een sociale huurwoning in Amsterdam vonden, hadden en hebben een gemiddelde inschrijftijd van ongeveer 13 jaar. De gemiddelde inschrijfduur voor starters bedroeg vorig jaar 10,4 jaar. Woningzoekenden zijn steeds meer aangewezen op corporatiewoningen voor een betaalbare woning.

Bron Nul 20

15 jaar geleden startte de Alliantie met de vernieuwing en verduurzaming van de Staalmanpleinbuurt. Begin dit jaar werden de laatste gerenoveerde woonblokken en winkelpanden opgeleverd. Na de zomer begint de gemeente Amsterdam met het vernieuwen van de openbare ruimte.

Om deze mijlpaal te vieren, waren woensdagmiddag 18 mei alle bewoners rond het Staalmanplein van harte welkom voor een zomers buurtfeest.

Zie hier een impressie van de middag

Door stijgende huurprijzen en een achterblijvende inkomensontwikkeling zijn huurders meer van hun inkomen kwijt aan hun huurwoning. Dat blijkt uit de recent gepubliceerde CBS-cijfers voor het driejaarlijkse Woononderzoek Nederland (WoON 2021).

In 2021 betaalden huurders gemiddeld € 670,- per maand aan huur. Dat is 6% meer dan in 2018. Rekening houdend met de huurtoeslag betaalde de gemiddelde huurder in 2021 € 578,- per maand (netto huur), een toename van 8% ten opzichte van 2018. Het gemiddeld netto besteedbaar inkomen van huurders steeg iets minder hard dan de netto huur. De gemiddelde netto huurquote, het deel van het besteedbare inkomen dat wordt betaald aan netto huur, steeg daarmee van 25% naar 25,6%.

De bijkomende woonuitgaven, bestaande uit lokale belastingen en energielasten, zijn sinds 2018 iets gedaald. Daardoor daalde de ‘woonquote’, het deel van het besteedbaar inkomen dat wordt betaald aan de netto woonuitgaven, licht. Maar de gegevens die ten grondslag liggen aan dit driejaarlijkse Woononderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken, dateren van vóór de forse energieprijsstijgingen van de afgelopen maanden. Dat maakt dat de woonquote bij veel huishoudens nu juist weer zal stijgen.

Bron: Woonbond

woningcorporaties mogen vanaf  2030 geen woningen meer verhuren met een slecht energielabel. Dat staat in het  beleidsprogramma-versnelling-verduurzaming-gebouwde-omgeving. Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting legt die verplichting ook op aan particuliere verhuurders.

Naar schatting 580.000 Nederlandse huurwoningen hebben zo’n slecht label. Voor Amsterdamse corporaties, vaak in bezit van heel oude woningen, geldt dat nog zo’n 10 procent van de woningvoorraad een E-, F- of G-label heeft.  Aedes maakte al eerder met de overheid de afspraak dat die slechte woningen voor 2028 of worden verbeterd of gesloopt. Nieuw is dat minister De Jonge er een uiterste termijn aan verbindt.

Het doel van het beleidsprogramma is dat de verduurzaming van de woningvoorraad wordt versneld. Volgens De Jonge hebben de corporaties door de afschaffing van de Verhuurderheffing voldoende middelen om de verduurzaming voortvarend aan te pakken. Daarnaast komt de minister met maatregelen om ook eigenaren van koopwoningen te helpen bij het verbeteren van hun woningen. “Iedereen moet aan de slag met de verduurzaming van zijn huis”, aldus De Jonge.

Ook de Alliantie moet een plan gaan maken om de woningen met een slecht label versneld aan te gaan pakken. HBVA Amsterdam gaat  in het eerstvolgende overleg met de directie vragen of dit plan er al is.

Bron: Nul20

Kop Grasweg is een nieuwbouwproject bij het IJ, in Amsterdam Noord. In totaal zijn er 136 sociale huurwoningen met 2 of 3 kamers. Zij zijn verdeeld over drie kleine woontorens aan het water van het Tolhuiskanaal.

Kop Grasweg ligt in de Buiksloterham, de eerste circulaire woonwijk van Amsterdam. Duurzaamheid en hergebruik spelen er een belangrijke rol. De woningen van Kop Grasweg worden verwarmd met een zogenaamde WKO: een warmte-koudeopslag van InWarmte. Die zit in de grond onder de gebouwen. Je hebt dus geen cv-ketel of stadswarmte meer nodig. En er wordt elektrisch gekookt.

Zie ook de website van de Alliantie

 

Huuraanpassing 2022

De minister maakte in februari 2022 bekend dat in de sociale huursector een maximale huurverhoging geldt van 2,3% (de inflatie over 2021) per juli 2022.  Zie ook deze website
Aanvullend stelde de minister voor om een individuele huurverhoging van € 25,- mogelijk te maken voor huurders met een lage huur, onder de €300,00. Ook is de Inkomensafhankelijke Huurverhoging (IAH) weer mogelijk, waardoor huurders die met een relatief hoog inkomen in een sociale huurwoning wonen,  een huurverhoging kunnen krijgen tot € 100,-

Advies SHBVA aan Alliantie
De SHBVA (de overkoepelende huurdersorganisatie van de Alliantie) heeft in haar advies over de huurverhoging aangegeven voorstander te zijn van verlenging van de huurbevriezing. Met de stijgende kosten van het levensonderhoud, in het bijzonder de energieprijzen, staat veel huurders het water aan de lippen. Ruim een half miljoen Nederlanders heeft al te kampen met energiearmoede en van hen is 87% huurder. De geboden compensatie door het Rijk is volgens de SHBVA niet afdoende voor huurders. De SHBVA heeft haar zorg uit gesproken over verdere stijging van energiearmoede onder huurders.

Besluit van de Alliantie
De Alliantie heeft het advies van de SHBVA om de huren te bevriezen helaas niet overgenomen en past de huuraanpassing toe volgens de wettelijke kaders die het Rijk stelt. De Alliantie stelt dat zij de inkomsten uit de huur nodig heeft om investeringen te kunnen plegen in de verduurzaming en om voldoende nieuwe huurwoningen te realiseren. De Alliantie geeft aan dat de huurverhoging gecompenseerd wordt via de huurtoeslag en er is een vangnet voor huurders die in de problemen komen.

Afgesproken is dat de Alliantie in de komende periode een nieuw voorstel ontwikkelt voor de toepassing van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Ook is afgesproken dat de SHBVA het komende jaar in een eerder stadium het gesprek aangaat met de Alliantie over de huuraanpassing en het huurbeleid.