De Woonbond is tegen de wijziging in de huurtoeslag waardoor mensen met een hogere huur huurtoeslag mislopen. Het kabinet wil de hoogte van de huurtoeslag gaan baseren op een ‘normhuur’, een fictieve huurprijs, in plaats van op de echte huur die iemand betaalt. Juist huurders met een hogere huur zijn hiervan de dupe. Bovendien wordt de basishuur (het deel van de huur dat een huurtoeslagontvanger helemaal zelf betaalt) verhoogd. Door de hogere basishuur gaan alle huurtoeslagontvangers erop achteruit. Lees hier verder: persbericht wijziging huurtoeslag

Volgens het Jaarbericht 2020 van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) is de sociale woningvoorraad  in 2020 nagenoeg stabiel gebleven, nadat in 2019 de afname na meer dan twee decennia stabiliseerde.
Er zijn 1.372 sociale huurwoningen opgeleverd, maar er zijn er ongeveer evenveel gesloopt, geliberaliseerd of verkocht. Wel zijn in 2020 aanzienlijk meer woningen in aanbouw genomen, in totaal 2.428.
De corporaties hebben met de Gemeente en de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH) in de Samenwerkingsafspraken afgesproken dat zij in de jaren 2020 tot en met 2023 jaarlijks  starten met de bouw van 2.500 nieuwe sociale huurwoningen.
Nu meer woningen in de pijplijn zitten is de trend omhoog ingezet, verwacht de AFWC. Dat is belangrijk omdat er in Amsterdam een schrijnend tekort aan woningen is, met name in de sociale huursector. Daarom is in de afspraken met de gemeente en de huurdersorganisaties tot en met 2023 de ambitie vastgelegd dat de sociale voorraad gemiddeld met 750 woningen per jaar groeit.
Lees meer hierover bij Nul20 en op de  website van de AFWC

Meldpunt huurtoeslag

Is uw aanvraag voor huurtoeslag afgewezen terwijl u wél aan alle voorwaarden voldeed? Of moet u ten onrechte huurtoeslag terugbetalen?

Volgens de Belastingdienst is de huurtoeslag in sommige gevallen onterecht afgewezen, stopgezet of teruggevorderd, zoals dat ook bij de kinderopvangtoeslag is gebeurd. Met deze meldingen wil de Woonbond (de landelijke belangenvereniging voor huurders en woningzoekenden) meer zicht krijgen op problemen met de huurtoeslag en zorgen dat deze huurders door de politiek worden geholpen.

U kunt het hier melden via de website van de Woonbond

De Alliantie realiseert in de Indische Buurt in Amsterdam-Oost een nieuw woongebouw met 118 sociale huurwoningen en drie bedrijfsruimten. De nieuwbouw aan de Borneo-, Madura- en Sumatrastraat komt op de plek van het verouderde complex AQ16. Met de sloop van AQ16 is vlak voor de zomervakantie een begin gemaakt.

De nieuwbouw start in oktober en neemt ruim twee jaar in beslag. De woningen op de begane grond hebben een voordeur aan de straat. De woningen op de verdiepingen daarboven zijn bereikbaar met een lift en hebben aan de achterkant een voordeur aan de galerij. Het gebouw krijgt drie trappenhuizen met elk een lift. Het gebouw is daarmee geschikt voor de huisvesting van ouderen. Ook wordt één rolstoelgeschikte gezinswoning gebouwd. De woningen worden in lijn met de Amsterdamse energieprestatienorm bijzonder duurzaam. De warmte voor de verwarming en warm water komt van een collectieve warmte-koude-opslag (WKO). Ook komt er een warmte terugwin installatie (WTW) voor de ventilatie van de woningen. Daarnaast komt er driedubbel glas en wordt het dak vol gelegd met zonnepanelen.

Het ontwerp van het nieuwe woongebouw is van de hand van M3H architecten. Hetzelfde bureau ontwierp eerder voor de Alliantie in de Indische Buurt het bekroonde woongebouw De Smaragd en het complex de Zeebloem aan de Molukkenstraat.

De sloop van AQ16 is nog onderdeel van het in 2007 met Ymere, Eigen Haard en het toenmalige stadsdeel Zeeburg afgesloten convenant Vernieuwing Indische Buurt. In totaal is de Alliantie in de Indische Buurt betrokken bij de vernieuwing en verbetering van 1.850 woningen.

bron: Nul20