Belangenbehartiging

Belangenbehartiging! Opkomen voor de huurders van de Alliantie. Dat is de centrale opdracht van Huurdersbelangenvereniging de Alliantie. Er zijn veel belangen die gelden voor alle huurders van de Alliantie samen. We willen allemaal prettig wonen. In een betaalbaar huis dat goed onderhouden is en in een leefbare buurt staat. Met elkaar én met de Alliantie werken we hier hard aan bij de Huurdersbelangenvereniging de Alliantie: HBVA.

Gedeelde belangen, andere onderwerpen en prioriteiten

Per stad en regio zijn er ook verschillen. Er spelen in Almere andere kwesties rondom huren en wonen dan in Amsterdam. En er zijn andere prioriteiten dan bijvoorbeeld in Amersfoort of Gooi en Vechtstreek. Het Centraal Bestuur komt op voor de algemene beleidszaken die elke huurder aangaan.

‘Voor iedereen een betaalbare woning’

Dat is, kort samengevat, de grote wens van het Centraal Bestuur voor alle huidige en toekomstige huurders van de Alliantie. Maar er spelen meer onderwerpen dan de beschikbaarheid van een betaalbaar huis bij de woningcorporatie.

HBVA werkt aan allerlei zaken rond huren en wonen. Grotere en kleinere kwesties, maar altijd van wezenlijk belang voor degenen die het treft. Denk aan de positie van huurders bij renovatie en verduurzaming. Of aan een snelle en goede oplossing van onderhoudsproblemen. Maar ook aan de huisvesting van mensen met een verblijfstatus of van kwetsbare groepen die zelfstandig moeten gaan wonen. En al heeft de Alliantie de dienstverlening hoog in het vaandel staan, ze kunnen dat alleen goed doen met de inbreng van huurders. Ook klachten van huurders moeten serieus worden behandeld.

Belangrijke aandachtsgebieden

Het Werkplan 2018 vormt een gedegen basis voor al onze activiteiten, de komende periode.

Een overzicht van enkele belangrijke onderwerpen uit dit plan

Betaalbaarheid

Het Centraal Bestuur zet zich in het bijzonder in voor huurders met de laagste inkomens die de huur niet of nauwelijks kunnen betalen, ondanks de huurtoeslag. Ook hebben we extra aandacht voor de inkomensgroepen die net of een stukje boven de bovengrenzen voor de huurtoeslag zitten. Zij hebben vaak minder besteedbaar inkomen dan een deel van de groep met huurtoeslag.

Beschikbaarheid

Om ervoor te zorgen dat er meer woningen beschikbaar zijn, gebruikt de Alliantie begrippen als ‘kleiner wonen’ en ‘sobere kwaliteit’. Maar wat verstaan ze daaronder? HBVA Centraal houdt de vinger aan de pols en gaat met de Alliantie overleggen.

Duurzaamheid en energetische maatregelen

Gasloos wonen is een actueel onderwerp voor bijna elke gemeente met woningen van de Alliantie. En een belangrijk speerpunt. De HBVA zet dit op de agenda. Het Centraal Bestuur overlegt met de Alliantie. Onder andere over duidelijke kaders voor zowel centraal als lokaal beleid. Ook hecht het Centraal Bestuur veel waarde aan de betrokkenheid van huurders bij de aanpak van duurzaam wonen. Huurders krijgen de kans hun ideeën in te brengen.

Jaarlijkse huuraanpassing

Er is een werkgroep met vertegenwoordigers van lokaal en centraal die in gesprek gaat met de Alliantie over de jaarlijkse huuraanpassing. Wat nu als er geen aanpassing komt, dit jaar? Wat kan de Alliantie dan niet realiseren?

Flex-huren/ tijdelijke huurcontracten

Het bestuur heeft een visie op deze vorm van huren die zich richt op bepaalde doelgroepen. Denk aan grote gezinnen.

Over invloed en ambitie

Het ontbreekt HBVA Centraal niet aan ambitie om uw belangen als (toekomstig) huurder te behartigen. We zijn actief op allerlei gebieden, lopen graag voorop en hebben volop plannen en ideeën voor de toekomst. Met elkaar bereiken we veel.

Op sommige ontwikkelingen die de positie van huurders raken, hebben we helaas maar beperkt invloed. De overheid, de politiek, maatschappelijke en sociaal-economische ontwikkelingen bepalen in zo’n geval. Maar we hebben altijd een visie en horen de meningen van onze achterban. Die brengen we in waar en wanneer we kunnen. Ook dat is invloed.

Belangenbehartiging: iets voor u?

Wilt u ons werk steunen met raad en daad? U bent van harte welkom om een steentje bij te dragen! Dat kunt u op diverse manieren doen. Neem contact op voor meer informatie over de mogelijkheden.