HBVA adviseert over beleid Maatschappelijke huisvesting, Wonen & Zorg

De Alliantie heeft haar beleid op het gebied van maatschappelijke huisvesting en wonen & zorg opnieuw bekeken. Het resultaat is een beleidskader dat is aangepast aan de ontwikkelingen in de maatschappij van vandaag. De HBVA heeft hierop gereageerd met een uitgebreid advies, gebaseerd op de inbreng van de vier lokale huurdersorganisaties.

De conclusie: over veel zaken in het nieuwe beleid zijn HBVA en de Alliantie het eens.
Daarom is het beleidskader op 6 juli definitief ingegaan, zonder wijzigingen in de tekst.
Op de kritische vragen en suggesties van de HBVA heeft de Alliantie uitgebreide antwoorden en toelichting gegeven.

Aanleiding voor aanpassing beleid
Eind 2014 heeft de Alliantie beleid vastgesteld voor Maatschappelijke huisvesting en Wonen & Zorg.
Dat heeft ze gedaan in goed overleg met diverse partijen. Nu, vier jaar later, ziet de wereld er alweer wat anders uit. Zeker als het gaat om belangrijke onderwerpen als langer zelfstandig wonen voor ouderen, of bijvoorbeeld huisvesting voor mensen met een beperking.
Bovendien is er ondertussen ervaring opgedaan met het beleid. Daarom vond de Alliantie het goed en nodig om in 2018 opnieuw kritisch naar haar beleid te kijken, met de kennis en inzichten van nu.
De lijn die in 2014 is ingezet, wordt voortgezet en is waar nodig aangepast aan de huidige stand van zaken op het gebied van maatschappelijke huisvesting, wonen en zorg.

Meer weten?
Wie meer wil weten, verwijzen we naar het beleidskader Maatschappelijke huisvesting, Wonen en Zorg. Zie ook het Definitieve besluit Beleid Maatschappelijke huisvesting en Wonen & Zorg. Ook kunt u het advies van de HBVA aan de Alliantie lezen. Met de reacties van bestuursvoorzitter Rob Haans van de Alliantie.