ALV wordt uitgesteld i.v.m. Corona

Aan alle leden van de Huurders Belangen Vereniging van de Alliantie in Almere.

Het bestuur heeft besloten om de Algemene Leden Vergadering ( ALV) dit jaar niet door te laten gaan en deze te verplaatsen naar een tijdstip in 2021.

Het bestuur heeft deze beslissing genomen op basis van de volgende feiten en omstandigheden:

  • Het bestuur hecht eraan om rekening en verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid in een openbare vergadering waarbij zoveel mogelijk leden aanwezig zjjn.
  • In deze Covid-19 tijden moet een ieder rekening houden met mensen die tot de risicogroepen behoren. Elk lid moet zonder gevaar voor eigen gezondheid en ook in alle veiligheid de vergadering kunnen bezoeken.
  • De op dit moment geldende RIVM-richtlijnen staan ook niet toe om met grote groepen te vergaderen.
  • Vergaderen op digitale wijze achten wij geen optie.Gezien de bijzondere omstandigheden is het bestuur van mening dat het in alle redelijkheid en billijkheid deze beslissing tot uitstel heeft moeten en mogen nemen.

    Het bestuur vertrouwt op uw begrip.

Namens het bestuur,

R.Rossen (voorzitter)