Gratis lid worden

Bent u huurder van de Alliantie? Dan kunt u lid worden van de HBVA (Huurdersbelangenvereniging de Alliantie). Het lidmaatschap is gratis. U moet u alleen even aanmelden. U bent dan lid van HBVA Almere en meteen ook van de centrale organisatie HBVA. Die overlegt en adviseert over de onderwerpen die alle huurders van de Alliantie raken.

Met elkaar

Binnen de HBVA hebben we elkaar allemaal nodig. In afstemming en samenwerking krijgt de belangenvereniging veel voor elkaar. HBVA Almere en de andere lokale huurdersplatforms luisteren goed naar hun achterban. Met die informatie wordt het centrale bestuur gevoed. Als HBVA lokaal en centraal hun taken goed vervullen, bereikt de vereniging maximaal resultaat voor alle huurders van de Alliantie.

Steun ons werk

De HBVA komt op voor u als huurder. Door lid te worden geeft u aan dat u dat waardeert en belangrijk vindt. U steunt daarmee ons werk. En via uw lidmaatschap hebt u zelf ook invloed op het beleid van HBVA. U kunt onder andere meepraten bij de algemene ledenvergaderingen die wij als HBVA Almere organiseren.

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens, zoals u kunt lezen in het Privacy Reglement HBVA.

Actief lidmaatschap

Participatie staat hoog op de agenda van HBVA. We willen graag dat veel mensen actief meedoen. Dat ze zich verbonden voelen met hun buren en hun buurt. Er valt zoveel te doen om ervoor te zorgen dat alle huurders goed wonen in een leefbare omgeving.

Doet u ook actief mee in de HBVA?

U kunt zich op allerlei manieren inzetten. Een paar voorbeelden:

  • Word lid van een bewonerscommissie van uw woonblok, buurt of wijk
  • Draag een steentje bij in een werkgroep met één huurdersthema, bijvoorbeeld groenvoorziening. Of duurzaamheid.
  • Help een keertje mee bij de organisatie van een buurtfeest, een ledenvergadering of bijvoorbeeld een workshop.
  • Misschien hebt u zelf een mooi initiatief of goed plan?

Informeer gerust eens bij uw lokale vereniging naar de mogelijkheden.