Over HBVA Almere

Organisatie
HBVA Almere wordt gevormd door een Algemeen Bestuur, individuele leden en bewonerscommissies. De bestuursleden zijn betrokken, gemotiveerde vrijwilligers die hun functies en taken professioneel uitvoeren. Ook zij zijn huurders van een woning van de Alliantie.

Functies en taken

Beleid en uitvoering
Het beleid van de Alliantie wordt vastgesteld in goede afstemming met het  bestuur van SHBVA. In dit bestuur zitten bestuursleden uit de regionale HBVA’s. De plannen worden vastgelegd in een adviesaanvraag. Het Stichtings bestuur legt de aanvraag vervolgens voor aan HBVA Almere en de andere twee lokale afdelingen. Hun reacties neemt het centrale bestuur weer mee in het overleg met de Alliantie. Zo hebben huurders invloed op het beleid van de Alliantie.

Samenwerkingsverbanden

Een belangenvereniging die werkelijk wat wil bereiken voor haar huurders, heeft anderen nodig. Partners die net zo betrokken zijn en voor dezelfde doelen gaan. Daarom heeft HBVA Almere overleggen met verschillende gesprekspartners bij de Alliantie Almere. En praten we mee bij het overleg tussen de gemeente Almere en corporaties op het gebied van wonen. We werken samen met !WOON en de Woonbond. En we nemen deel aan 3HO, de drie verenigde huurdersorganisaties van woningbouwcorporaties de Alliantie, Ymere en GoedeStede.

Gemeentelijke samenwerkingsafspraken

3HO-Almere is met de woningcorporaties en de gemeente Almere in overleg over de komende Prestatieafspraken. Uitgangspunt is de vraag: hoe zien we de toekomst van het wonen in Almere en wat is er nodig om die toekomst vorm te geven?

Werkplan 2021

Wat zijn de plannen van HBVA Almere voor de komende periode? Als het gaat om huurdersbelangen in een stad als Almere, zijn er zoveel aandachtsgebieden. Denk alleen maar aan de Beschikbaarheid: er zijn met name lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen voor de laagste inkomens. Denk ook aan het gebrek aan doorstroming. En natuurlijk aan de Betaalbaarheid van wonen in Almere. Ook het onderwerp Wonen en Zorg vraagt meer dan ooit om aandacht. Net als Duurzaamheid en Energie.

Lees in het Werkplan 2021 welke onderwerpen centraal staan.

Interesse?

Bent u huurder van de Alliantie Almere en op zoek naar een boeiende vrijwilligersfunctie? En bent u geïnteresseerd in huurdersbelangen, volkshuisvesting en wijkontwikkeling? Dan bent u bij ons van harte welkom! Met elkaar kunnen we kijken waar uw interesse ligt en waar u zich voor in zou kunnen zetten.