Belangenbehartiging

Belangenbehartiging. Opkomen voor de huurders van de Alliantie. Dat is de centrale opdracht van HBVA Almere. Die belangen worden voor een belangrijk deel gedeeld door elke huurder van de Alliantie. We willen allemaal prettig wonen. In een betaalbaar huis dat goed onderhouden is en in een leefbare buurt staat. HBVA Almere werkt er met elkaar en met de Alliantie hard aan om dat te realiseren.

Gedeelde belangen, andere onderwerpen en prioriteiten

Per stad en regio zijn er ook verschillen. Er spelen in Almere andere kwesties rondom huren en wonen dan in andere steden. En er zijn andere prioriteiten dan bijvoorbeeld in Amersfoort of Amsterdam.

‘Voor iedereen een betaalbare woning’

Dat is, kort samengevat, onze grote wens voor de huidige en toekomstige huurders van de Alliantie in Almere. Maar er zijn meer onderwerpen dan betaalbaarheid en beschikbaarheid. HBVA Almere houdt zich dagelijks bezig met tal van onderwerpen. Grotere en kleinere kwesties, maar altijd van wezenlijk belang voor degenen die het treft. Denk aan de positie van de huurder in een VvE-complex, overlast en parkeerproblemen.

Belangrijke aandachtsgebieden

Het Werkplan 2021 vormt een gedegen basis voor al onze activiteiten, de komende periode.

Een overzicht van belangrijke onderwerpen voor belangenbehartiging waarop de focus ligt voor HBVA Almere. Met daarbij een (van de) concrete actie(s) die we ondernemen.

Betaalbaarheid

HBVA Almere zet zich in het bijzonder in voor huurders met de laagste inkomens die de huur niet of nauwelijks kunnen betalen, ondanks de huurtoeslag.

Beschikbaarheid

Voor het tekort aan betaalbare huurwoningen hebben we verschillende maatregelen op het oog. HBVA Almere kan hierbij helaas maar een bescheiden rol spelen, maar zet en houdt het probleem voortdurend op de agenda in de overleggen met verschillende partijen.

Positie (lage) middeninkomens

Te veel verdienen voor een sociale huurwoning, te weinig voor kopen of huur in de vrije sector. HBVA Almere zet zich in voor een ruim aanbod van woningen met een huur tussen € 712 en € 970.

Wonen en Zorg

In het kader van langer zelfstandig blijven wonen, praten we met de Alliantie over het aanbrengen en onderhouden van WMO-voorzieningen. En over de wens en noodzaak om deze niet te verwijderen bij vertrek van de huurder.

Over invloed en ambitie

Het ontbreekt HBVA Almere niet aan ambitie om uw belangen als (toekomstig) huurder te behartigen. We zijn actief op allerlei gebieden, lopen graag voorop en hebben volop plannen en ideeën voor de toekomst. Met elkaar bereiken we veel.

Maar op sommige ontwikkelingen die de positie van huurders raken, hebben we helaas maar beperkt invloed. De overheid, de politiek, maatschappelijke en sociaal-economische ontwikkelingen bepalen in zo’n geval. Maar we hebben altijd een visie en horen de meningen van onze achterban. Die brengen we in waar en wanneer we kunnen. Ook dat is invloed.

Belangenbehartiging: iets voor u?

Wilt u ons werk steunen met raad en daad? U bent van harte welkom om een steentje bij te dragen! Dat kunt u op diverse manieren doen. Neem contact op voor meer informatie over de mogelijkheden.