Belangenbehartiging

Opkomen voor de huurders van de Alliantie. Dat is de centrale opdracht van SHBVA. Er zijn veel belangen die gelden voor alle huurders van de Alliantie samen. We willen allemaal prettig wonen. In een betaalbaar huis dat goed onderhouden is en in een leefbare buurt staat. Met elkaar én met de Alliantie werken we hier hard aan bij de SHBVA.

Gedeelde belangen, andere onderwerpen en prioriteiten

Per stad en regio zijn er ook verschillen. Er spelen in Almere andere kwesties rondom huren en wonen dan in Amersfoort en Amsterdam. Het Stichtings Bestuur  komt op voor de algemene beleidszaken die elke huurder aangaan.

‘Voor iedereen een betaalbare woning’

Dat is, kort samengevat, de grote wens van het Stichtings Bestuur voor alle huidige en toekomstige huurders van de Alliantie. Maar er spelen meer onderwerpen dan de beschikbaarheid van een betaalbaar huis bij de woningcorporatie.

SHBVA werkt aan allerlei zaken rond huren en wonen. Grotere en kleinere kwesties, maar altijd van wezenlijk belang voor degenen die het treft. Denk aan de positie van huurders bij renovatie en verduurzaming. Of aan een snelle en goede oplossing van onderhoudsproblemen. Maar ook aan de huisvesting van mensen met een verblijfstatus of van kwetsbare groepen die zelfstandig moeten gaan wonen. En al heeft de Alliantie de dienstverlening hoog in het vaandel staan, ze kunnen dat alleen goed doen met de inbreng van huurders. Ook klachten van huurders moeten serieus worden behandeld.

Over invloed en ambitie

Het ontbreekt SHBVA niet aan ambitie om uw belangen als (toekomstig) huurder te behartigen. We zijn actief op allerlei gebieden, lopen graag voorop en hebben volop plannen en ideeën voor de toekomst. Met elkaar bereiken we veel.

Op sommige ontwikkelingen die de positie van huurders raken, hebben we helaas maar beperkt invloed. De overheid, de politiek, maatschappelijke en sociaal-economische ontwikkelingen bepalen in zo’n geval. Maar we hebben altijd een visie en horen de meningen van onze achterban. Die brengen we in waar en wanneer we kunnen. Ook dat is invloed.

Belangenbehartiging: iets voor u?

Wilt u ons werk steunen met raad en daad? U bent van harte welkom om een steentje bij te dragen! Dat kunt u op diverse manieren doen. Neem contact op voor meer informatie over de mogelijkheden.