Over de Stichting HBVA

Het bestuur van de Stichting HBVA bestaat uit betrokken, gemotiveerde vrijwilligers die hun functies en taken professioneel uitvoeren. De bestuursleden beschikken over de nodige kennis van en ervaring in de volkshuisvesting. Bovendien zijn ook zij huurder van de Alliantie. Ze weten dus waarover ze het hebben.

Opdracht

De SHBVA is er voor algemene beleidszaken die elke huurder aangaan. Het bestuur behartigt de belangen van alle huurders van de Alliantie. Zij adviseert de Alliantie regelmatig over tal van onderwerpen.

Samen met de lokale verenigingen investeert het bestuur in activiteiten om bewoners te betrekken bij het werk van de HBVA. Het recht om mee te praten is ook wettelijk vastgelegd.

Het Stichtingsbestuur ondersteunt en faciliteert ook de lokale verenigingen in Almere, Amersfoort en Amsterdam waar mogelijk. Bijvoorbeeld met de website, de centrale inkoop en de ledenadministratie. Zo kunnen de besturen in hun eigen stad of regio hun werk nog beter en gemakkelijker doen.

Resultaten

De kracht van de stichting is dat het bestuur de lokale wensen en het lokale beleid vertaalt naar een beleid voor alle huurders van de Alliantie, en daarin mooie resultaten bereikt. Zo hebben de bestuursleden gezorgd voor verbetering van de Algemene huurvoorwaarden. Er is nu bijvoorbeeld de mogelijkheid om tussentijds en per direct een huuraanpassing te krijgen, als het inkomen is gedaald. Na veel overleg en afstemming heeft de Alliantie ook een beleid ontwikkeld voor het middensegment. Daarmee bedoelen we die huurders die niet meer in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. De vrije sectorhuren zijn dan in veel gevallen weer te hoog. Zij kunnen in aanmerking komen voor een huur die beter past bij hun inkomen.

Samenwerking

De Stichting HBVA doet het niet alleen. Zij werkt samen met de Alliantie en met de besturen van de drie lokale huurdersverenigingen HBVA. Maar ook steunt zij de bewonerscommissies en werkgroepen.

De afspraken daarover zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Daarin valt onder andere te lezen wat de onderwerpen van overleg of advies zijn, hoe er met elkaar omgegaan wordt en hoe de financiën zijn geregeld. Zo weten alle partijen waar ze recht op hebben en welke verplichtingen er aan die rechten vastzitten.

Bereikbaarheid

De stichting is bereikbaar per email en via de pagina contact. De Stichting HBVA heeft geen eigen kantoor, als u een afspraak wilt maken kan dat met de bestuurder van uw Regionale Huurdersvereniging. Omdat zij ook lid zijn van het bestuur van de stichting, kunnen zij uw vragen beantwoorden en uw wensen en zorgen meenemen naar het overleg.

Lid worden?

Vele betrokken en enthousiaste leden van Huurdersbelangenvereniging de Alliantie maken met elkaar de resultaten mogelijk. Doet u ook mee? U kunt zich aanmelden voor HBVA Almere, HBVA Regio Amersfoort en HBVA Amsterdam. Het lidmaatschap is gratis.