Stichtingsbestuur HBVA

Als huurder van de Alliantie wilt u prettig kunnen wonen. Gelukkig lukt dat in de meeste gevallen.
Waarom dan de SHBVA, de organisatie die de belangen van alle huurders behartigt? Omdat een huurdersorganisatie meer kan bereiken dan één enkele huurder. De SHBVA is er voor alle (toekomstige) huurders van de circa 55.000 woningen in het bestand van de Alliantie.
De SHBVA is het punt waar zaken samenkomen die elke huurder van de Alliantie aangaan.

Het Stichtingsbestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de Regionale Verenigingen. Het bestuur van de stichting functioneert als overlegpartner met concerndirectie van de Alliantie namens de drie aangesloten regionale huurdersverenigingen. Elke regionale huurdersvereniging heeft recht op twee zetels in het bestuur. In het bestuur worden alle zaken besproken die vanuit de Regionale Verenigingen of de Alliantie worden aangereikt voor overleg op Alliantie breed niveau. Daar wordt de inbreng van de Regionale Verenigingen vertaald in gezamenlijke beleidsadviezen. Het Stichtingsbestuur gaat hierover in gesprek met de Alliantie. Gevraagd en ongevraagd. Zodat uw belangen als huurder nu en in de toekomst gewaarborgd zijn.
Bij de SHBVA kunt u terecht met uw vragen en ideeën. En u kunt actief meewerken om veranderingen tot stand te brengen. De wet zegt dat woningcorporaties hun huurders actief moeten betrekken bij het beleid. Daar staan wij helemaal achter.

Hebt u een vraag?

  • Mijn inkomen is gedaald. Kan ik huurverlaging krijgen bij de Alliantie?
  • Ik wil besparen op mijn energiekosten. Heeft de Alliantie een beleid voor zonnepanelen?
  • Ik woon nu in een verzorgingshuis en moet weer zelfstandig wonen. Kom ik bij de Alliantie ook in aanmerking voor een geschikte woning?
  • Wie is er verantwoordelijk voor het onderhoud van de automatische deuren in onze flat?
  • Kan ik een verhoogd toilet krijgen?
  • Ik heb een serviceabonnement en de laatste rekening is opeens hoger. Waar zit dat in?
  • Klopt de WOZ-waarde van mijn woning wel?

Deze en andere vragen over beleid, maatschappelijke huisvesting en bijvoorbeeld kwesties die te maken hebben met de WMO krijgen wij bij het bestuur van de SHBVA. Veel informatie vindt u op deze site. Kijk bijvoorbeeld bij veelgestelde vragen. U kunt ook altijd contact met ons opnemen. Zo nodig maken we een afspraak. Of we verwijzen u naar de juiste instantie.

Hebt u een klacht?

Als u klachten hebt, kunt u het beste contact opnemen met uw lokale afdeling van de HBVA. De bestuursleden daar hebben namelijk rechtstreeks contact met de klachtencoördinator van uw regio.

Meldt u zich wel eerst bij de Alliantie? Grote kans dat u er samen al uitkomt. Meer informatie vindt u in de klachtenprocedure.

Hebt u een idee?

Wilt u uw goede idee of leuke plan met ons delen? We horen het graag! Neemt u contact op?

Actueel

Vanaf 1 juli rookmelders verplicht

Vanaf 1 juli 2022 is het door een aanpassing van het “Bouwbesluit” verplicht om op iedere verdieping van je woning een goedgekeurde rookmelder te hebben….

Lees meer

Huuraanpassing 2022

De minister maakte in februari 2022 bekend dat in de sociale huursector een maximale huurverhoging geldt van 2,3% (de inflatie over 2021) per juli 2022. Aanvullend…

Lees meer

Vraag van de maand

Mijn wisselende inkomen schommelt steeds rond de grens voor inkomensafhankelijke huurverhoging. Hoe gaat de Alliantie daarmee om?

Onder andere zzp’ers en andere flexwerkers kunnen een wisselend inkomen hebben dat soms boven en dan weer onder de grens voor inkomensafhankelijke huurverhoging ligt. Dat…

Lees meer