Compensatie hoge energierekening

 

De prijzen van energie zijn afgelopen tijd hard gestegen. Hierdoor zijn veel huishoudens honderden euro’s extra kwijt aan de energierekening. Het Rijk verlaagt daarom per 1 juli 2022 voor alle huishoudens de btw op gas, stroom en stadsverwarming tijdelijk van 21% naar 9 %. Deze maatregel geldt voor een half jaar. Huishoudens in Almere met een laag inkomen kunnen daarnaast in 2022 een eenmalige energietoeslag krijgen van 800 euro. Met dit extra geld kunnen zij een deel van de energiekosten betalen. In Almere komen duizenden huishoudens hiervoor in aanmerking.

Ik heb een bijstandsuitkering of IOAW-uitkering

Het bedrag wordt in april naar je overgemaakt. Je hoeft hier niets voor te doen! Begin april 2022 krijg je een brief van de gemeente over de betaling van de Eenmalige Energietoeslag. Woon je met meerdere mensen met een uitkering op één adres, dan wordt de energietoeslag uitbetaald aan de hoofdbewoner. De hoofdbewoner is de persoon die het langst ingeschreven staat op het adres. Mensen met een uitkering die in een inrichting wonen of dakloos zijn, krijgen geen energietoeslag, want zij hebben geen energiekosten.

Ik heb een laag inkomen, maar geen bijstandsuitkering of IOAW

Overige huishoudens met een inkomen onder 120% van de bijstandsnorm, bijvoorbeeld werkenden, zzp’ers of gepensioneerden, kunnen de energietoeslag aanvragen. Dit kan vanaf half april digitaal via de website van de gemeente zie link: https://www.almere.nl/werken/rondkomen-met-een-laag-inkomen/gemeentelijke-energietoeslag-voor-lagere-inkomens  of met een papieren formulier dat je kunt afhalen in het Stadhuis. Op dit moment kun je de toeslag nog niet aanvragen. Er wordt hiervoor nog gewacht op meer informatie vanuit de Rijksoverheid. Zodra er meer informatie is, staat het op de site van de gemeente, op de Stadhuis-aan-huis-pagina in de Almere Deze Week en wordt het via social media bekend gemaakt.

Hoeveel is een inkomen onder 120% van de bijstandsnorm?

Op dit moment (maart 2022) is dit is een netto (gezamenlijk) maandinkomen dat niet meer is dan:

  • € 1245,- voor een alleenstaande of
  • € 1778,- voor gehuwden/samenwonenden.