Eenmalige huurverlaging in 2021

Huurt u een sociale huurwoning met een hoge huur en heeft u een laag inkomen? Dan heeft u in 2021 recht op een eenmalige huurverlaging. De troonrede kondigde dit al aan, maar nu is deze eenmalige regeling wettelijk vastgelegd.

Automatisch bericht

Wanneer u recht heeft op een eenmalige huurverlaging, hoeft u zelf niets te doen. U krijgt dan voor 1 april 2021 automatisch bericht. Heeft u in april nog geen bericht gekregen, maar denkt u wel recht te hebben op een eenmalige huurverlaging, dien dan zelf een verzoek in. Vanaf april 2021 kunt u op de site van de Alliantie zien hoe dit aan te vragen.

Zelf aanvragen bij daling inkomen na 2019

Indien u een inkomensdaling had na 2019 en uw inkomen al minstens 6 maanden onder de  geldende inkomensgrens ligt, heeft u hoogstwaarschijnlijk recht op huurverlaging. U dient dit zelf aan te vragen bij de Alliantie. De huurverlaging gaat in op de eerste dag van de 2e maand na de datum van het voorstel. Als de Alliantie in maart een huurverlagingsvoorstel stuurt, gaat de huurverlaging in op 1 mei. Huurders met een inkomensdaling na 2019 kunnen vanaf 1 januari t/m 31 december 2021 eenmalige huurverlaging aanvragen.

Voorwaarden

In het overzicht hieronder ziet u de voorwaarden. Dit geldt alleen voor mensen in een sociale huurwoning.

Woonsituatie Inkomen 2019
lager dan:
Kale huur *
hoger dan:
Eén persoon € 23.725 € 633,25
Eén persoon AOW gerechtigd op 1-1-2021 € 23.650 € 633,25
Meerdere personen € 32.200 Twee personen: € 633,25

Drie of meer personen: € 678,66

Meerdere personen, waarvan
tenminste één AOW gerechtigd op 1-1-2021
€ 32.075 Twee personen: € 633,25

Drie of meer personen: € 678,66

 

* Kale huur is de huur zonder servicekosten, alleen de kosten voor het daadwerkelijke huren.

Indien de eenmalige huurverlaging voor 1 juli 2021 ingaat, krijgt u geen huuraanpassing per 1 juli 2021.