Huurverlaging voor lagere inkomens in 2023

In 2023 krijgen huurders van corporaties in gereguleerde huurwoningen (sociale huurwoningen), met een inkomen op of onder 120% van het sociaal minimum en een huur hoger dan € 576 (prijspeil 2023) een wettelijk verplichte eenmalig huurverlaging tot dat bedrag.

De huurverlaging komt in de plaats van huurbevriezing in 2024 uit het coalitieakkoord